Navn: Simon Eriksen

Alder: 39 år

Skole: Skovly

Ansættelse på skolen: 13 år

Uddannelse: Blikkenslager

Erhvervserfaring: TSM på Vangeboskolen i 3,5 år. Vagt siden 1999 - arbejder stadig deltid som vagt.

Efteruddannelse: Brandkursus, stilladskursus

Familie: Kone og 5 børn på 11 måneder, 7 år, 2x10 år og 13 år

Fritid: Familien, babysvømning og cykling

 

Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?
Jeg kigger på CTS’en hver dag, og tjekker alarmer og indstillinger. Cirka 85% af alle indstillinger og justeringer kan ordnes herfra. Jeg kan tjekke CTS’en både fra min computer, tablet og mobil, så der bliver fulgt grundigt med. På den måde er ESCO faktisk en helt naturlig del af hverdagen.

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?
Inden ESCO blev indført udskiftede vi mange af lyskilderne på skolen til lavenergi og sparepærer, og skar generelt ned på antallet af lyskilder. Derudover opsatte vi PIR-censorer, der automatisk slukker for lyset. Jeg vil gætte på, at det har sparet 25% på elregningen. 

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?
Vi har en udfordring med PCB her på skolen. Det sidder i alle fugerne og der er ved at blive udarbejdet en handleplan for, hvordan vi bedst muligt håndterer det. Men det har virkelig modarbejdet ESCO, da vi jo er tvunget til at køre ventilation og udluftning hele tiden, og det koster dyrt i energiregnskabet.

Hvordan arbejdede skolen med miljø og energibesparelser før ESCO?
Skolen er bygget i en tid, hvor man ikke spekulerede så meget over energiforbrug og ressourcer. Fx er der nogle meget store vinduespartier, som vi har fået delt op i mindre stykker og udskiftet med super lavenergiruder. Ved at opsætte reflektorer og sparepærer, har vi kunnet fjerne 2 ud af 3 lyskilder, men vi får stadig den samme mængde lys.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Friheden. Helt klart friheden! Jeg bestemmer selv, hvordan jeg vil prioritere mine arbejdsopgaver. Og jeg vægter højt at yde en god service og at reagere hurtigt på folks henvendelser. Du kan se mit bord er helt tomt, fordi jeg altid løser opgaverne med det samme.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?
Det har ikke ændret sig så meget. Generelt er man dog blevet mere obs på energi og sparepotentialer både derhjemme og på arbejdspladserne.

Og hvordan ser du din rolle som TSL i fremtiden? 
Det bliver sværere at få ordnet de ting vi gerne vil, da vores budget lokalt på skolen bliver mindre og mindre. Det giver nogle udfordringer i forhold til vedligeholdelse af skolen og installation af energibesparende tiltag. Vi vil jo gerne sørge for, at skolen fungerer optimalt og at der bliver sparet på energien de steder, hvor vi kan.

Hvilke ESCO-tips vil du dele med dine kolleger på andre skoler?
Udskift lyskilderne til lavenergi og få styr på varmen. Vi har fx låst termostaterne på skolen, så eleverne ikke kan skrue op på 5, men kun justere varmen mellem 1 og 3.

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?
Jeg tror, der kommer meget mere fokus på vedvarende energi – solceller, vindmøller, varmepumper osv. Vores skole har fx et kæmpe tagareal, og det ville være oplagt at sætte solceller derop. 

Vidste du:

at Skovly har PCB på skolen, hvilket betyder at de er nødt til at have ventilationsanlæget til at køre hele tiden.

 

Vidste du:

at Simon drømmer om at få solceller på skolens tage.