Mogens Slotved - iPad'en er mit vigtigste arbejdsredskab

Navn: Mogens Slotved Nielsen

Alder: 53

Skole: Nærum Skole

Ansættelse på skolen: 4 år

Uddannelse: Elektriker

Erhvervserfaring: Elektriker, ventilationstekniker og selvstændig tegnestue & snedkerfirma

Efteruddannelse: Forskellige kurser om bl.a. varme- og ventilationsanlæg

 

 Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?
Det jeg arbejder mest med er CTS-anlægget (Central Tilstandskontrol og Styring, altså et anlæg, der regulerer skolens varme og ventilationsanlæg). Det kan jeg holde øje med og styre fra min iPad, mens jeg står ved det enkelte anlæg og kan se, hvad der sker når jeg ændrer på de forskellige parametre. Og Ipad’en er nok mit vigtigste arbejdsredskab i det daglige.

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?
Det at regulere på CTS-anlægget giver en nem besparelse, det kræver bare, at man sætter sig ind i anlægget.

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?
Ventilationen har været den største udfordring. Anlægget har ikke været monteret korrekt fra dengang bygningen blev lavet, og har derfor brugt for meget energi og faktisk ikke virket efter hensigten. Det er der nu næsten kommet styr på, og hvor der har været behov, er der lavet zonestyring, så vi kan regulere i hvilket områder og hvornår der er behov for ventilation.

Hvordan arbejdede skolen med miljø og energibesparelser før ESCO?
Der har været mange tiltag for at spare på ressourcerne, fx har vi her på skolen fjernet unødvendige lamper, og skiftet alle lyskilder til LED og lavenergi. På toiletterne har vi sat vandsparer på, men det giver desværre nogle problemer tilstoppede kloakker pga. den mindre vandmængde. Tidligere var der var en fysiklærer, der hver uge gik ned i kælderen med sine teknikelever og aflæste elforbruget, så de kunne følge med i udviklingen.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Jeg kan godt lide at være på en skole - det er en meget anderledes arbejdsplads i forhold til fx at være elektriker. Jeg kan godt lide at arbejde med CTS’en og finjustere på teknikken, så vi får brugt varmen bedst muligt.  Jeg vil gerne have sat nogle følere på returvarmen på CTS-anlægget, så jeg endnu bedre kan følge med i, om anvendelsen af varmen er helt optimal.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?
Der er kommet en masse tekniske tiltag, der får tingene til at fungere og på den måde hjælper os mennesker. Om 10 år tror jeg teknikken bliver det primære arbejdsredskab, men en tur rundt til alle varme- og ventilationsanlæg vil man aldrig helt komme udenom - det kan jo være, at teknikken svigter.

Hvilke ESCO-tips vil du dele med dine kolleger på andre skoler?
Jeg synes, det er vigtigt at dygtiggøre sig både på det tekniske område som CTS, men også at få kendskab til hvordan varme- og ventilationsanlæg fungerer. Med den rette indstilling og forståelse vil men med få midler kunne spare mange penge. Og så drømmer jeg om, at jeg også kan få det indvendige og udvendige lys med på CTS anlægget, så vi har mulighed for at regulere belysningen til aldrig at være tændt unødvendigt.

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?
Der vil helt sikkert være et større fokus på skolens klimaskærm, dvs ydervægge, tag og vinduer. Jeg tror, man vil tænke mere langsigtet, når eksempelvis ruder eller hele vinduespartier udskiftes, så det bliver med de absolutte bedste energiruder, der kan være med til at forbedre skolens energiregnskab.

Vidste du:

At Nærum Skole har ambition om at få Friluftsrådets Grønne Flag, og er derfor bla. ved at etablere et energiråd.

 

Vidste du:

At Nærum Skoles varmeforbrug er faldet med 19% fra 2008 til 2012? i 2008 var det 134W pr m2, i 2012 var det 113W pr m2.