Jørgen Stenersen - en ildsjæl med ESCO

Navn: Jørgen Stenersen

Alder: 60 år

Skole: Ny Holte

Ansættelse på skolen: 8 år

Uddannelse: Murer og byggetekniker

Erhvervserfaring: Har arbejdet på Bagsværd Friskole som teknisk serviceleder, i SFO’en og som sløjdlærer, og på Hellerup Skole som teknisk servicemedarbejder

Efteruddannelse: Forskellige kurser i miljø og energibesparelse

Familie: Kone, to døtre på 13 og 23 år og en søn på 28 år

Fritid: Arbejder på sit sommerhus, sysler med motorcykler og en gammel træbåd, læser bøger

 

Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?
Jeg følger med i Omega-rapporterne og har en løbende dialog med ledelsen. Generelt er der meget overvågning i det daglige for at se, at alle systemerne kører optimalt. Til vinter bliver der meget fokus på justering af varmen, og varmevekslerne skal skiftes.

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?
Med hjælp fra NCC har vi skiftet og indstillet alle ventilerne i radiatorerne, så de passer fuldstændig til rummets størrelse, isolering mv. Det har givet en rigtig god besparelse. Vi har også sat sparepærer op de fleste steder på skolen, og sat spareventil på vandhanerne, så de ikke hælder så meget vand ud, når man tænder for dem.

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?
Vi har haft store udfordringer med spareskyl på toiletterne. Det er fordi, vi har nogle gamle toiletter, der går i stykker, når man installerer spareskyl. Det betyder, at vi må købe nye toiletter, og så bliver besparelsen fra vandforbruget jo brugt på det.

Hvordan arbejdede skolen med miljø og energibesparelser før ESCO?
Tidligere var det mere op til teknisk servicelederne selv at sætte ind, hvor de syntes det var nødvendigt. Fx sørgede jeg for, at alle lysstofrørlamperne blev udskiftet med en ny model, der havde færre rør og derfor brugte mindre strøm. Jeg tror, at det har givet en besparelse på skolens elforbrug på op mod 50%, men det er kun et skøn, da vi ikke målte forbruget tidligere.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Jeg synes, det er hyggeligt at samarbejde med lærerne. Jeg bliver taget alvorligt og anvender min baggrund som byggetekniker.. mine idéer og mit input bliver brugt.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?
Der er meget mere teknik, end da jeg startede -  30-40% af arbejdsdagen går med teknik, og det giver mindre tid til at servicere lærere og børn.

Og hvordan ser du din rolle som TSL i fremtiden?  
Udover teknikken, så tror jeg også, at vi kommer til at samarbejde endnu mere med kommunen, fordi mange beslutninger vedrørende skolen bliver truffet centralt i kommunerne

Hvilke ESCO-tips vil du dele med dine kolleger på andre skoler?
Sørg for at vinduer og døre bliver gennemgået, så de kan lukke ordentligt og på den måde mindske varmespild.

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?
Jeg tror, ESCO-tiltag vil være en rutine på alle skolerne i fremtiden. ESCO har virkelig været en øjenåbner hos både skoler og kommuner i forhold til hvor store besparelser, der er at hente på vand, el og varme. Fokus vil fremadrettet være både økonomi og miljø.

Vidste du:

At Jørgen og hans kolleger har sørget for, at skolens gamle borde og stole blev sendt til forskellige skoler i Afrika i stedet for at de blev smidt ud. Alt ”glemmetøj” fra skolen ryger til Sydamerika, hvor det kan gøre gavn der.

 

Vidste du:

At Jørgen synes, det ville være en god idé med arbejdsmiljøregler for børn, så der var love for elevernes indeklima m.v.