Navn: Haji Raki

Alder: 51 år

Skole: Trørødskolen

Ansættelse på skolen: Siden 1. marts 2008

Uddannelse: Maskiningeniør

Erhvervserfaring
: Har arbejdet en del år på Herlev sygehus, og har også været produktionsleder.

Familie: Kone og to sønner på 5 og 17 år

Fritid: Fritiden bruges mest sammen med familien

 Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?

Jeg bruger meget af min tid på at sikre at skolen fungerer optimalt. Jeg tjekker dagligt:

• CTS systemet – er det indstillet korrekt?
• Ventilationsanlægget – kører det optimalt?

Jeg sørger også for at have god kontakt med lærere og elever. De giver mig gode tilbagemeldinger om temperaturen i lokalerne, og så kan jeg minde om at de skal huske at lukke og slukke efter sig.

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?

Renoveringen af ventilationen og nye varmepumper, er helt klart de vigtigste ESCO tiltag her på skolen. ”Det er varmen der er mest økonomi i” siger Haji og derfor er de nye varmepumper et afgørende punkt for skolens energibesparelser.

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?

Jeg synes det er en udfordring, hver gang vi har fritidsbrugere eller aftenarrangementer hvor vi kun bruger et enkelt lokale, fordi vi bliver nødt til at tænde for varmen i hele fløjen. Også når der kommer nye rengøringsfolk har der været problemer med at de har glemt at slukke lyset, det er dog blevet sat i fokus og er blevet bedre.

Det er også en udfordring at styre vandforbruget, jeg synes udsvingene i Omegasystemet virker tilfældige – og jeg har meget svært ved at forklare årsagen til de store forskelle.

Hvordan arbejdede skolen med energibesparelser før ESCO?

Skolen arbejdede ikke med energibesparelser før ESCO. ”Der var gamle ventilationer, der var ikke noget der fungerede ordenligt” – siger Haji om tiden før ESCO. ESCO er en god forandring for skolens energibrug.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?

At der er mange forskellige opgaver og kontakt med mange mennesker – elever, lærere, kommunen og mange andre.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?

Mit arbejde har ændret sig meget i de 6 år jeg har været på Trørødskolen. Der er flere opgaver som bliver uddelegeret fra kommunen til skolerne, opgaver som kommunen tidligere stod for. Der er ikke lige så mange midler som tidligere. Vi bruger meget tid på selv at finde løsninger så vi kan spare penge på håndværkerregningerne.

Og hvordan ser du din rolle som TSL i fremtiden?

Ting som at give bedre service til brugerne på skolen og få det til at fungere til hverdag. Og også at kunne spare endnu mere energi, ved fx at have tid nok til at holde øje med om der er toiletter eller håndvaske der løber, hvilket kan være ret svært nu fordi der så mange opgaver.

Hvilke ESCO-tips vil du dele med dine kolleger på andre skoler?

Brug tid på CTS! Det er nødvendigt at give sig tid og bruge tid på CTS-systemet så det fungerer optimalt. ”Jeg tror også mange af mine kolleger gør det, men tiden kan være udfordrende” siger Haji der selv bruger 1-1½ time hver dag på CTS’en.

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?
Når ESCO har været en del af vores hverdag i 10 år, bliver det forhåbentlig en vane at vi fx slukker lyset, og at alle er bevidste om energibesparelser og har fokus på det.

Vidste du:

At Trørødskolen er den største skole i Danmark, regnet ud fra skolens areal. Skolens længste gang er på 250 meter.

 

Vidste du:

Trørødskolen har en tidligere pedelbolig, som blev brugt til pedellen og hans familie, den var sidst i brug i 1995. I dag bliver boligen brugt som sundhedshus.