Navn: Dan Hindsberg

Alder: 60

Skole: Dronninggårdskolen

Ansættelse på skolen: 7 år

Uddannelse: Blikkenslager

Erhvervserfaring: Blikkenslager (1969-2006), teknisk serviceleder (2006-   )

Efteruddannelse: Kursus i CTS

 

 Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?
Jeg åbner skolen om morgenen. Hvis der fx er stort vandforbrug går jeg skolen rundt og tjekker om der er toiletter eller vandhaner, der løber. CTS’en er indstillet til at skrue op for varmen, så der er varmt på skolen, når eleverne møder ind. Men lokalerne i den gamle hovedbygning, er jeg nødt til at åbne manuelt, fordi der er så dårligt isoleret, at der ikke når at blive varmt ellers. CTS’en lukker ned for varmen kl 16, når der ikke er flere elever på skolen, og så går min makker, Jesper, rundt og slukker lys. 

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?
Varmestyring via CTS. Det var svært i starten, men i takt med at jeg får styr på det, bliver det rigtig sjovt. Jeg har en god samarbejdspartner, som jeg kan ringe til, hvis jeg har problemer.

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?
CTS har været en stor udfordring, men det kører godt nu, og jeg er faktisk så interesseret i det, at jeg også kigger på forbruget hjemmefra i weekenden. Der er også nogle tekniske udfordringer - der er dårlig isolering på nogle varmerør, der er isoleret efter gammeldags standard, og der er et stort varmespild på dem. Og der har været problemer med varmen i SFK og festsalen. Varmefladen var for lille i ventilationsanlægget, men det bliver skiftet nu.


Hvordan arbejdede skolen med miljø og energibesparelser før ESCO?
For 5 år siden fik vi termoruder de fleste steder på skolen. Før var der gammeldags etlagsruder med forsatsruder, og de giver ikke så god isolering. Pt er vi ved at få udskiftet ruder i nordfløjen til energiruder, der typisk tjener sig ind over en kortere årrække. Vi udskiftede også en stor del af lyskilderne for en 4-5 år siden, så de kørte på sparepærer. Den mest markante ændring efter vi er begyndt at arbejde med ESCO, er nok elevernes og lærernes adfærd. De er blevet meget bedre til at slukke lys og skrue ned for varmen. 

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
At arbejde med CTS’en og ESCO-arbejdet, fordi det har med mit gamle arbejde som blikkenslager at gøre. Kan også godt lide at jeg kan snakke med og komme med input og ideer til, hvordan vi løser tekniske problemer på skolen.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?
Det er blevet mere computerstyret. Jeg bruger meget tid på ESCO og holde øje med skolens energiforbrug, også fordi det har min interesse. Før vi gik i gang med ESCO-projektet, kørte varmen altid på skolen, også i weekender og ferier, det er jo utænkeligt nu.

Hvordan ser du din rolle som TSL i fremtiden?
Som TSL skal jeg være med til at sørge for at skolerne får endnu flere energibesparelser i hus. 

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?
Der vil blive tænkt mere i optimal udnyttelse af energien – det er energiruderne et godt eksempel på. Og så tror jeg, det handler om at holde fast i det gode arbejde og de gode vaner. Lærerne er allerede rigtig gode til at indarbejde gode energivaner hos børnene.

Vidste du:

at Dronninggårdskolen selv afholder konkurrencer for at spare på energien og for at motivere eleverne.

 

Vidste du:

at Dronninggårdskolen har sparet næsten 15% mere på vandet end forventet i 2013.