Navn: Claus Jensen

Alder: 56 år

Skole: Toftevangskolen

Ansættelse på skolen: 25 år

UddannelseHA og har læst erhvervsøkonomi

Erhvervserfaring: Livredder i Birkerød Svømmehal

Efteruddannelse: Forskellige kurser igennem FOA

Fritid: Claus bruger meget af sin fritid på Helikon, som er et musik- og teaterakademi, der hører til på Toftevangskolen.  

 Q & A

Hvordan arbejder du med ESCO i det daglige?

Jeg tjekker Omegasystemet hver dag. Det er et godt redskab til at få et hurtigt overblik over skolen. Jeg behøver ikke længere at gå helt ned i kælderen for at lave mit daglige morgentjek af skolen, og det er en stor fordel. 

Hvilket ESCO-tiltag har du haft størst succes med?

Vores gamle ventilationssystem i festsalen var fra 1962, det er heldigvis blevet udskiftet i forbindelse med ESCO projektet, og det har givet en rigtig stor besparelse, fordi nye anlæg er korrekt dimensioneret til skolens størrelse. Jeg har arbejdet med energioptimerende tiltag her på skolen i 25 år, langt inden, der var noget, der hed ESCO. Og der kan jeg se en positiv udvikling i skolens energiforbrug. Vi har fx sat pelatorer på alle skolens vandhaner, hvilket har reduceret vandforbruget dramatisk.

Hvilket ESCO-tiltag har været den største udfordring?

I forbindelse med ESCO projektet har det ikke været muligt at trimme systemerne yderligere, fordi vi har arbejdet med energibesparelser så længe som vi har. Adfærdsændringer blandt elever, lærere og fritidsbrugere har altså været det eneste der kunne giver yderligere besparelser.

Det er min vurdering, at baselinen ikke har taget hensyn til det forarbejde vi har lavet her på skolen. Forventningerne har været for høje – og det har været en udfordring for mig personligt, fordi vi kommer til at fremstå som om vi slet ikke har fokus på området.

Hvordan arbejdede skolen med miljø og energibesparelser før ESCO?

I de 25 år jeg har været på skolen har vi altid haft fokus på at energioptimere. Jeg har haft fokus på varmestyring, reduktion af vand- og elforbrug. Vi har nu 19 års statistik, der dokumenterer hvordan skolens energiforbrug har udviklet sig i en positiv retning. 

Hvad kan du bedst lide ved dit job?

Den brede kontaktflade og mangfoldigheden af opgaver. Jeg plejer at sige, at jeg har mange forskellige chefer. Jeg har nogen på kontoret, nogen der står for undervisningen, nogen som benytter skolen i fritiden og så er der selvfølgelig de små chefer. Både skolelever, lærere og fritidsbrugere kan trække på mig, og det giver en meget alsidig arbejdsdag.

Hvordan har dit arbejde ændret sig gennem årene?

Mit arbejde har ændret sig en del, i den tid jeg har været på Toftevangskolen. De håndværksmæssige ting fylder mindre, mens serviceopgaverne, som fx at klargøre lokaler i forbindelse med særlige aktiviteter, tager mere af min tid. 

Og hvordan ser du din rolle som TSL i fremtiden?  

Jeg forventer at serviceopgaverne fylder endnu mere i fremtiden.

Hvilke ESCO-tips vil du dele med dine kolleger på andre skoler?

Jeg sørger for at være i nærheden af klasserne, når eleverne går hjem. Det har en utrolig stor effekt, at de ser mig hver dag. Jeg behøver ikke længere bede eleverne om at lukke og slukke – de ved, hvad de skal gøre, lige så snart de ser mig. 

Hvordan tror du ESCO vil ændre udnyttelsen af skolens brug af energi om 10 år?

Omegasystemet vil fortsat være et godt styringsredskab fremover. Jeg tror, vi vil fortsætte med at fokusere på energioptimering, som vi har gjort de sidste mange år. Forhåbentlig kan vi også få koblet festsalens nye ventilationssystem til CTS´en så den centrale styring bliver endnu bedre. 

Vidste du:

At Claus er med i sektorbestyrelsen i FOA - Teknik. I den forbindelse har han været med til at sammensætte flere kurser om varmestyring og andre klimavenlige emner.  

Vidste du:

At Toftevangskolens varmeforbrug på et år svarer til ca. 55 parcelhuses årlige forbrug.