Investeringer og energibesparelser

Alle skoler er blevet opdateret for at sikre besparelser på el, vand og varmeforbruget.

Skolernes størrelse, alder og brug har haft indflydelse på, hvilke opdateringer der er gennemført og hvilke forventninger der er til skolernes energibesparelser. 

Får det fulde overblik over tekniske investeringer og forventninger i listen herunderBirkerød Skole

På Birkerød Skolen er der pga sammenlægning og ombygning ikke foretaget tekniske investeringer. Ombygningen er nu færdig og skolen gennemgås for fejl og mangler. Alle besparelser på skolen er adfærdsrelaterede.

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Birkerød Skole kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. 

Det forventes at Birkerød Skolen kan opnå en samlet energibesparelse på 8 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

9 %

9 %

0 %

Besparelser i effekter

93 MWH

23.949 Kwh

0 M3


Særlige forhold ved Birkerød skole:

Sparer Birkerød Skole mere end forventet betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.

På den gamle Kajerød Skole, var der inden sammenlægningen med Parkvejskolen, udført tekniske tiltag - i ESCO regi, disse investeringer blev dog stoppet da sammenlægningen var en realitet. Den forventede besparelse som Birkerød Skole nu arbejder hen imod, er en kombination af forventningsniveauet til de to tidligere skoler. 


Bistrupskolen

Bistrupskolen har været under ombygning. Det betyder, at der ikke er foretaget tekniske investeringer på skolen. Ombygningen er nu færdig og skolen gennemgås for fejl og mangler. Alle besparelser på denne skole er adfærdsrelaterede.

Det forventes at Bistrupskolen kan opnå en samlet energibesparelse på 8 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

7 %

8 %

0 %

Besparelser i effekter

74 MWH

18.397 Kwh

0 M3

Sparer Bistrupskolen mere end X % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.

 


Dronninggårdskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Dronninggårdskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer, skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Dronninggårdskolen kan opnå en energibesparelse på 33 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

37 %

24 %

14 %

Besparelser i effekter

669 MWH

121.124 Kwh

690 M3

Sparer Dronninggårdskolen mere end 25 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, der danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.


Egebækskolen

 På Egebækskolen er der ikke foretaget tekniske investeringer. Alle besparelser på denne skole er adfærdsrelaterede.

NCC og Rudersdal Ejendomme har estimeret at Egebækskolen kan opnå en samlet besparelse på 10 %.


Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud
:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

10 %

10 %

10 %

Besparelser i effekter

34 MWH

12.836 Kwh

204 M3

Sparer Egebækskolen mere end 10 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 


Høsterkøb Skole

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Høsterkøb Skole kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Høsterkøb Skole kan opnå en energibesparelse på 17 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

16 %

18 %

12 %

Besparelser i effekter

64 MWH

24.815 Kwh

156 M3

Sparer Høsterkøb Skole mere end 16 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.


 Ny Holte Skole

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Ny Holte Skole kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Ny Holte Skole kan opnå en energibesparelse på 31 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

39 %

15 %

19 %

Besparelser i effekter

433 MWH

44.097 Kwh

362 M3

Sparer Ny Holte Skole mere end 25 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 

Særlige forhold ved Ny Holte Skole

På Ny Holte Skolen har der været problemer med de historiske data. De har desværre vist sig ikke at være valide. Derfor har skolen fået en ny baseline – altså et nyt udgangspunkt for deres energibesparelser. Det betyder at skolen forventningen til besparelserne er blevet mindre.


 Nærum Skole

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Nærum Skole kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Nærum Skole kan opnå en energibesparelse på 23 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud: 

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

20 %

26 %

23 %

Besparelser i effekter

325 MWH

98.220 Kwh

685 M3

Sparer Nærum Skole mere end 23 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 


Sjælsøskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Sjælsøskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

det forventes at Sjælsøskolen kan opnå en energibesparelse på 24 %


Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

21 %

28 %

19 %

Besparelser i effekter

289 MWH

101.040 Kwh

746 M3

Sparer Sjælsøskolen 23 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 


 Skovlyskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Skovlyskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

For Skovlyskolen betyder det en samlet forventet besparelse på 16 %


Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

15 %

17 %

14 %

Besparelser i effekter

557 MWH

117.992 Kwh

601 M3

Sparer Skovlyskolen mere end 19 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.

Særlige forhold ved Skovlyskolen

Skovlyskolen har haft et øget varme og el forbrug, fordi de har været nødt til at øge ventilationen, grundet problemer med PCB. På baggrund af disse udfordringer er skolens baseline er blevet revideret. 


 Toftevangskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Toftevangskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Toftevangskolen kan opnå en energibesparelse på 22 %


Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

23 %

17 %

13 %

Besparelser i effekter

327 MWH

44.442 Kwh

156 M3

Sparer Toftevangskolen mere end 18 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra besparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 


 

Trørødskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Trørødskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer, at skolen kan opnå på baggrund af tekniske de investeringer som er gennemført på skolen – du får et samlet overblik her i projektkataloget.

For Trørødskolen betyder det en samlet forventet besparelse på 18 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

14 %

23 %

14 %

Besparelser i effekter

512 MWH

220.388 Kwh

931 M3

Sparer Trørødskolen mere end 17 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.


Vangeboskolen

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Vangeboskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget.

Det forventes at Vangeboskolen kan opnå en energibesparelse på 24 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

28 %

15 %

16 %

Besparelser i effekter

411 MWH

27.745 Kwh

461 M3

Sparer Vangeboskolen mere end 20 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned.


Vedbæk Skole

NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Vedbæk Skole kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de tekniske investeringer som findes i projektkataloget

For Vedbæk Skole betyder det en samlet forventet besparelse på 21 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2014

18 %

23 %

21 %

Besparelser i effekter

201 MWH

99.972 Kwh

472 M3

Alle besparelser der ligger over 20 % betragtes som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 


90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.