Bonusordninger skaber incitament til at gøre endnu mere

Skolerne får del i den økonomiske besparelse de er med til at opnå. Derfor er der udviklet to forskellige bonusordninger for skolerne.

  1. Første ordning tildeler skolerne 20 % af ekstrabesparelsen, hvis de opnår mere end 10 % af den forventede besparelse i kroner. (Ekstrabesparelsen er den der ligger udover det niveau som ESCO entreprenøren garanterer)
  2. Anden bonusordning er todelt:
  • Der er afsat en pulje på 10.000 kr. pr. skole. Denne er reserveret til servicelederne. Ved 100 % målopfyldelse på både teknik og adfærd udbetales hele puljen. Bonussen reguleres ned i forhold til den opnåede procentvise besparelse i kroner. Hvis der performes under 75 % af det forventede niveau udbetales ingen bonus.
  • Hertil kommer yderligere en pulje på 70.000 til overperformance. Puljen udloddes hvert år til medarbejdere der yder en ekstra indsats. Her udbetales max. 5.000 kr. pr. medarbejder.