Vangeboskolen har i perioden fra 2001-2005 undergået en gennemgribende renovering. Således har skolen et fint udgangspunkt for at kunne arbejde med energibesparelse.

Fysiske rammer
Vangeboskolen samlede etagemeter er 8.354 kvm. Klasselokalerne er ikke store, men har tæt adgang til individuelle- og gruppearbejdspladser. Faglokalerne er forsøgt samlet i fysisk nærhed.

Elever
På Vangeboskolen går der 494 elever fordelt på 0. til 9. klasse. SFO tilbuddet kan eleverne fra 0. til 3. klasse benytte sig af. 4. – 5. klasserne tilbydes optagelse i SFK.

ESCO Adfærd
Arbejdsgruppen på Vangeboskolen har udarbejdet en handleplan for deres arbjede med ESCO.

Energibesparelser på vangeboskolen
NCC og Rudersdal Ejendomme har fastlagt et minimumsniveau for, hvad Vangeboskolen kan spare - alene ved at ændre vaner og adfærd. De estimerede adfærdsbesparelser er lagt sammen med de besparelser man forventer at skolen kan opnå på baggrund af de gennemførte tekniske investeringer.

For Vangeboskolen betyder det en samlet forventet besparelse på 20 %

Fordelt på el, vand og varme ser forventningerne ser således ud:

 

Varme

EL

vand

Forventning i % 2013

29 %

14 %

17 %

Besparelser i effekter

411 MWH

27.745 Kwh

461 M3


Energikonkurrence
Sparer Vangeboskolen mere end 20 % betragtes det som ekstra adfærdsbesparelser. Det er disse ekstra adfærdsbesparelser, som danner grundlag for den årlige energikonkurrence, der afgøres i februar måned. 

Arbejdsgruppe