ESCO ildsjæle brænder igennem på skolerne

Med engagement og personlige fokuspunkter bidrager ESCO ildsjælene til at gøre en forskel på netop deres skoler, og det kan mærkes på skolernes energibesparelser.

ESCO har i år uddelt en præmie på 5000 kroner til tre ildsjæle på skolerne. Pengene skal bruges til at forsøde sommeren med. Vinderne er blevet nomineret af kolleger, projektgruppe eller ledere, og er et skulderklap for den utrættelige indsats ildsjælene gør på hver deres måde. Ildsjælene motiverer både lærere og elever, så ESCO projektet får hevet de forventede besparelser hjem på adfærdsdelen.

Der er mange måder, man kan bidrage til ESCO. Læs, hvordan afdelingsleder Kristine Pico Ørsted fra Sjælsøskolen, lærer Frederik Kyllesbech fra Egebækskolen og lærer Elsebeth Troelsgård fra Vedbæk Skole arbejder med ESCO, og hvorfor de er så tændte på energi- og bæredygtighed på skolerne.

Engageret koordinator

Elsebeth_TroelsgaardLærer, Elsebeth Troelsgård, fra Vedbæk Skole brænder for ESCO-arbejdet og har engageret sig som koordinator. Hun står for at arrangere møder på skolen og producere skolens handleplan. Handleplanen er det vigtigste værktøj i forhold til at styre indsatsen på de adfærdsmæssige tiltag. I Vedbæk har de bl.a. arbejdet med at inddrage energimålingerne i undervisningen for at synliggøre skolens forbrug. Skolen har også involveret elevrådet i ESCO-arbejdet for at skabe engagement og ansvarsfølelse hos eleverne. Derudover er Elsebeth med til at forberede skolens ESCO-dage ved at indsamle relevant undervisningsmateriale.

Vedbæk Skole fik en flyvende start med ESCO, da de vandt den allerførste konkurrence, nemlig logokonkurrencen. Det skabte en positiv stemning på skolen og gav en fællesskabsfølelse for alle eleverne.

Elsebeth vil gerne vise både elever og kolleger at man kan gøre en forskel ved at ændre på sine vaner:
”Jeg mener, det er super vigtigt at vores elever, og i øvrigt også vores kolleger, forstår vigtigheden af at spare på ressourcerne, hvor vi kan. At blive opmærksom på, at vores forbrug og vaner hænger sammen med vores miljø og, selv om det kan virke stort og overskueligt. At det faktisk lader sig gøre at handle på det, ved at ændre nogle vaner” fortæller Elsebeth Troelsgård.

Afdelingsleder har styr på energiforbruget
Kristine Pico, der er afdelingsleder på Sjælsøskolen, er især tændt på ESCO-arbejdet for at minimere det unødige energispild:
”Det er ikke meningen, at vi skal ”mangle” pga. ESCO, og fx sidde at fryser hele vinteren. Men vi skal sørge for ikke at bruge overflødige ressourcer, fx at lade vandet løbe, når vi ikke bruger det, have lyset tændt i et tomt lokale eller fyre for åbne vinduer”.Kristine_Pico

Kristine har af den grund sat sig grundigt ind i skolens energiforbrug og følger med hver dag i både vand-, varme- og elforbruget. Det har især været en udfordring at få styr på skolens varmeforbrug:

”For et års tid siden var det umuligt at styre varmen på skolen. Vi kunne hverken skrue op eller ned, eller sætte varmen på feriedrift, når vi ikke var på skolen. Det er nu blevet lettere ved hjælp af et elektronisk overvågningssystem, men vi har stadig udfordringer med at få leveret varmen tidligt nok til at skolen er varm, når eleverne møder. Det bliver mit fokus i år”

Når der er styr på energiforbruget, kan skolen holde driftsomkostninger nede. Det betyder, at pengene kan bruges på det, der virkelig tæller, nemlig på eleverne, pædagogik, gode materialer og motiverende læringsforhold.

”Det er frustrerende at se penge, der kunne bruges i pædagogiske sammenhænge, forsvinde fra skolen, fordi vandet har løbet et sted - eller der har været tændt for varmen i en ferie” slår Kristine fast.

Elever sætter egne mål for energibesparelser
På Egebækskolen er Frederik Kyllesbech deres ESCO-ildsjæl. Så snart han hørte om ESCO-projektet, tænkte han ”Det kan jeg være med til at løse”. Frederik går nemlig meget op i energibesparelser, så der også er ressourcer til kommende generationer.

Frederik_KyllesbechFrederik står for at lave skolens handleplaner, og så arbejder han tæt sammen med den tekniske serviceleder, Martin Tingrupp-Møller.

”Vi har lavet lokale konkurrencer for eleverne på skolen, og så gik Martin og jeg rundt og tjekkede deres indsats i klasselokalerne. Til det formål lavede vi nogle ESCO t-shirts, og det har givet os navnet ”Mr. and Mr. ESCO”".

Egebækskolen kom først med i ESCO-projektet, da energirenoveringen var gennemført på de andre skoler. Derfor er Egebækskolens energiresultater udelukkende baseret på elevernes adfærd. Det har dog ikke forhindret skolen i at vinde førstepladsen i ”Energikonkurrencen 2013” med en samlet besparelse på 38,4%, hvilket svarer til 220.000 kr.

ESCO-projektet har fungeret som en fælles motivator for hele skolen. De har bl.a. lavet fælles mål for skolen omkring hvor meget vand, el og varme, der skal spares. Eleverne er blevet inddraget i beslutningen ved selv at sætte mål for besparelserne, og det har åbnet deres øjne for sparepotentialet. Fx er de blevet bevidste om at lave mad med låg på gryderne, sætte opvaskemaskinerne på spareprogram osv.

Viden og forståelse baner vej for elevengagement
Ildsjælene er enige om, at ESCO er en god ramme for at arbejde med miljø og energibesparelser. Viden fremmer elevernes forståelse, og det, mener Elsebeth, er nøglen til at skabe engagement.

Frederik tilføjer: ”Jeg vil gerne sætte ESCO i en større forståelsesramme til næste år. Vi skal arbejde med klima og miljø i en global sammenhæng og knytte det op til verdensøkonomien. Når vi breder emnet ud og arbejder med ESCO på nye måder, er det lettere at bevare elevernes gejst for projektet”.

Elevernes engagement er vigtigt for ESCO-projektet, da det jo er dem, der skal sørge for at slukke lyset, lukke for vandet og skrue ned for varmen. Forhåbentlig tager de også de gode vaner med hjem og lærer deres forældre om god energiopførsel.

Lærerne tager egne initiativer
Projektet ville dog ikke kunne gennemføres uden lærernes opbakning, og der er heldigvis flere ildsjæle på skolerne, end blot de her nævnte.

Kristine fortæller: ” Nogle af vores medarbejdere tager selv initiativer, der støtter op om grundtankerne i ESCO ved fx at lave featureuge på tværs af hele skolen, projektdage, happenings som film med videre. Fx havde vi i foråret en el- og vanddag for at lære eleverne at spare på ressourcerne. Her kom eleverne med deres egne bud på, hvordan man kan spare på strøm og vand og udstillede deres bedste spareråd i fælleslokalet. Sådan noget, synes jeg, er helt fantastisk”.

 

Sjælsøskolens elever lærer om ressourcer og energibesparelser


”Hvordan kan man spare på vandet?” spørger Pernille Terkelsen eleverne fra 2. og 3. klasse. Der viser sig en skov af hænder, og eleverne byder ivrigt ind efter at have arbejdet en hel dag med ressourcer og energibesparelse på Sjælsøskolens ESCO-dag for indskolingen. ”Samle vandet fra bruseren op i en balje”. ”Bruge opsamlingsvand til at skylle ud i toilettet”. ”Vande blomster med regnvand” lyder det blandt mange gode svar.

Pernille er lærer på Sjælsøskolen og har været med til at planlægge ESCO-dagen om el og vand. Formålet med ESCO-dagen er at bibringe eleverne en forståelse for de to ressourcer og give dem input til, hvordan man kan spare på vand og strøm.

Læs en bog i stedet for at spille computer

Maya Guldbrandt Simonsen fra 3.b har arbejdet med el på Sjælsøskolens ESCO-dag. Her har hun lært, at de kan spare på strømmen ved fx at slukke lyset efter sig. Man kan også bruge mindre energi ved at lege, være udenfor eller læse en bog i stedet for at spille computer eller iPad.

Og så har Maya lært en vigtig ting, når man slukker for sine elektriske apparater: ”Man skal slukke tingene helt, så de ikke stadig står og lyser på stand-by, for så bruger de stadig energi”

Mayas eget bedste spareråd er: ”Sluk lyset efter dig”. Det skriver hun på en elpære klippet ud af karton, der skal hænges op ude i fælleslokalet sammen med de andre elevers spareråd. Derhjemme tænker hun på at spare energi ved at bruge computeren mindre, slukke lyset og minde sine forældre om, at de skal slukke lyset på badeværelset.

Tjek på skolens vandhaner og toiletter

0. og 1. klasse har arbejdet med vand hele dagen. De har været rundt at se alle de steder på skolen, hvor der bliver brugt vand. De har bl.a. kigget på skolens vandhaner og toiletter. Dagmar Lise Kjær (0.b) har i den forbindelse lært et vigtigt spareråd: ”Man skal bruge det lille skyl, når man kun har tisset”.

Klasserne har også snakket om det vand man bruger, når man laver mad og gør rent. Ida Hauberg fra 1.b. synes det vigtigste spareråd er: ”Fyld vaskemaskinen helt, når du vasker tøj”. Pigerne skriver deres spareråd på en vanddråbe, som de klipper ud og hænger op i fælleslokalet, så de andre årgange også kan få gavn af dem.

God organisering er vigtig
Lærer Pernille Terkelsen fortæller: ”Det har været en kæmpe fordel for os lærere at dagen var så godt organiseret med præcise tidangivelser og klasselokaler. Og så var alt materialet gjort klar på forhånd, så det var lige til at gå til”. Den gode organisering sætter også rammen for undervisningen og for elevernes udbytte af dagen. ”Alt i alt er dagen gået rigtig godt” afslutter Pernille.

 

Tirsdag eftermiddag samles 15 elever fra Sjælsøskolens SFO. De skal med på rundvisning i skolens varmecentral.

De 15 børn, som alle er drenge, har det til fælles, at de er interesserede i teknik og ny viden. ”De/Vi er lidt nørdede på den gode måde.” smiler Anders Breindahl, som er den pædagog, der har arrangeret turen for SFO børnene.

NCCs entreprisechef – Michael Edsberg, som er ansvarlig for de tekniske opdateringer på skolerne, viser rundt i varmecentralen og forklarer om ventilationsanlæg, vandbeholdere og varmeanlæg.

Læs mere: Juni 2012 - Fremvisning af varmecentralen

Featureuge på Sjælsøskolen sætter ESCO-initiativer i et globalt perspektiv

Sjælsøskolen holdt inden efterårsferien featureuge om bæredygtighed, verdens begrænsede ressourcer og ressourcebesparelse, og skolen har selv haft stor succes med energibesparelser gennem ESCO-tiltag.På Sjælsøskolen er uge 41 hvert år tilegnet en featureuge. I år var emnet bæredygtighed, som efter afdelingsleder og ESCO-entusiast Kristine Pico Ørsteds mening spiller fint sammen med temaerne fra ESCO og sætter dem i en bredere kontekst.

”Når vi arbejder med ESCO, arbejder vi konkret med at spare på vand, el og varme. Fx har vi haft stor succes med at spare på varmen gennem et nyt varmestyringsprogram. Vi er også ved at opnå gode besparelser på vandforbruget gennem at følge vandforbruget time for time døgnet rundt.”

Hun fortsætter: ”I vores featureuge ”Fra global til national bæredygtighed” sætter vi energibesparelser i et mere globalt perspektiv, så børnene forstår, at den energi vi bruger på vores skole, skal ses i forhold til hele klodens begrænsede ressourcer.”

I løbet af featureugen har børnene også arbejdet med skrald, hvor de har prøvet at genanvende noget af deres skrald. Andre har farvet deres eget tøj for at sætte fokus på, hvor meget tøjindustrien forurener. De har holdt loppemarked for at genanvende ting og lavet madværksted, hvor der var fokus på energirigtig madlavning og madvarer fra det nordiske og lokale køkken.

Vindmøller giver ren energi

Laura Mølholm Malle og Emilie Lilleøre fra 4. A arbejder med vind og vindenergi. De bygger vindmøller ud af paprør og karton og klipper vindbolde, der kan rulle, når vinden blæser på dem.Projektet giver dem et indblik i, at vind er en kraftfuld energiform I løbet af ugen har de set film om vind og energi, og har lært at man kan bruge vinden til at skabe elektricitet med vindmøller.

”Energien kan bruges til alt det, vi bruger strøm til, fx se tv, tænde lyset, snakke i mobil, bruge opvaskemaskine og køleskab”, fortæller Laura.

De har også lært, at der er forskel på, hvor meget energiformer forurener. ”Et oliefyr forurener” siger Laura. ”Ja, og vindmøller, de laver mere ren energi” tilføjer Emilie.

De fordyber sig igen i det farvede karton, der bliver til vindmøllens vinger og puster fra forskellige vinkler, for at se, hvordan de får dem til at dreje hurtigst.

Vinden vil altid være der

I skolens Lego-rum arbejdes der med vedvarende energiformer.  Luften syder af aktivitet, og eleverne sidder fordybet over store stakke Lego. De er ved at bygge vindmøller af Lego og eksperimenterer med at lave den mest energiproducerende vindmølle.”Fx har vi prøvet at sætte 6 rotorblade på vindmøllen i stedet for 3” fortæller Julius Kempf Jensen, 6.B og Søren Thrane Ødum,  6.D. ”Så tester vi vindmøllen med en ventilator i 30 sekunder, og ser hvor meget energi den producerer”.

I klassen er de kommet op på at producere 3-4 joule pr vindmølle. Drengene er godt bevidste om, at 4 joule er særlig meget, men de lærer af princippet, og det har givet anledning til refleksion over forskellige energikilder.

”Når de fossile brændstoffer slipper op, så har vi jo stadig vinden. Vinden vil altid være der sammen med andre vedvarende energiformer som sol, vand, bølger og jordvarme” siger Søren”, men det er et problem, når det ikke blæser, for hvordan får man så energi?” tilføjer Julius.

Selv gør de hvad de kan for at spare på energien, fx ved at slukke lyset på værelset – det har de bla. lært fra ESCO-projektet.

Fælles ansvarlighed for verdens ressourcer

Hele ugen har Sjælsøskolen arbejdet med holdninger til vores ressourceanvendelse. Ved at gøre små ting i sin hverdag, fx handle lokalt, slukke lyset efter sig, genbruge tøj og møbler etc. kan man være med til at hjælpe på et globalt plan. ”Tænk hvis alle havde fået indarbejdet den holdning og altid handlede ressourceansvarligt” afslutter Kristine Pico Ørsted.

INFO:
På skolen har 9. klasserne gennem hele ugen skrevet om featureugen. Det er der bl.a. kommet en blog ud af, hvor du kan læse om vedvarende energi , vindmøller og meget andet. 

 


 

 

På Sjælsøskolen er det ikke kun i skoletiden, at eleverne har fokus på ESCO projektet. I SFOen bliver børnene også mindet om, at de skal spare på vandet, slukke lyset og huske at slukke for varmen når de lufter ud.


Ildsjælen sætter gang i tingene

Årsagen til denne reminder i SFO´en hedder Anders Breindahl. Han er primus motor for, at energibesparelse også er noget, man taler om i eftermiddagstimerne på Sjælsøskolen.

Anders er pædagog i SFO´en, og så sidder han med i Sjælsøskolens ESCO arbejdsgruppe. Han er interesseret i teknik og miljøbesparelser, og derfor har det været et naturligt skridt for ham at involvere SFO børnene i ESCO projektet.

Læs mere: Juni 2012 - Sjælsøskolens SFObørn har fokus på energien

Arbejdsgruppe

Kristine Pico Ørsted
Kontaktperson
Afdelingsleder blok 2
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf: 45 81 20 00

Poul Jørgensen
Teknisk Serviceleder
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.