Rudersdal Kommune har modtaget 5 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN til projekt, der skal føre til en væsentlig reduktion af energiforbruget i kommunens skoler.

I samarbejde med NCC Construction er Rudersdal Kommune gået i gang med energirenoveringer og energiforbedringer på skoleområdet for i alt 25 mio. kr. Målet er, at udgiften skal tjene sig hjem igen i løbet af 5½ år i form af årlige garanterede energibesparelser. 

Det er et banebrydende projekt. For første gang i denne type samarbejde skal 1/3 den garanterede energibesparelse – 8 mio. kr. over den 5-årige periode - nemlig opnås i form af mere energirigtig adfærd. Målet er, at de adfærdsbestemte besparelser bliver vedvarende, og at der fortsat er fokus på adfærden på langt sigt.

Da det er et skelsættende projekt for denne type aftaler, har VELUX FONDEN besluttet at støtte projektet under den forudsætning, at projektets resultater og viden formidles bredt til brug for andre offentlige myndigheder.

Borgmester Jens Ive er naturligvis meget glad for denne økonomiske saltvandsindsprøjtning: ”Det er et rigtig dejligt rygstød for os. Det kræver en meget stor og vedvarende indsats, i form af mange store som små tiltag at skabe de adfærdsmæssige ændringer, der skal til for at opfylde vores mål.”

Jens Ive fortsætter ”Indsatsen vil involvere alle på skolerne. Den handler om uddannelse af servicemedarbejdere, om lærernes engagement i handleplaner og om uddannelsestiltag, der sigter på energibesparelser og god ”energiadfærd”. Desuden fordres der et stærkt engagement og dygtig projektledelse af skoleområdets administration, og at vi får skabt nogle belønningsordninger som incitament til ændret adfærd. Det er et langt sejt træk og en ny kultur, der skal til for at gennemføre stabile energireduktioner gennem adfærdsændringer”.

Hos NCC Construction siger sektionsdirektør Jørgen Christensen: ”Jeg er ovenud glad for VELUX FONDENs støtte, da det giver os mulighed for at igangsætte nye initiativer, som der ikke var finansiering til i det nuværende partnerskabs regi. Vores erfaringer viser, at det er en stor buket af initiativer der skal til: Vi skal nå ud til alle skoler og til alle servicemedarbejdere, vi skal have lærere og skoleledelse med på initiativerne og vi skal få eleverne engageret på en måde, der gør at de tydeligt kan se en forskel. Det kræver, at de rigtige undervisningsmaterialer, informationer om den enkelte skoles resultater, hjemmesider og energistyringsredskaber er på plads”.

Jørgen Christensen er sikker på, at de lovede resultater også bliver opnået.