November 2014 - Samsø er blevet selvforsynende med vedvarende energi. Hvor lang kan vi nå i Rudersdal Kommune?

Projektgruppen har været på studietur til Samsø for at lære af øens erfaringer. De har arbejdet med et ambitiøst projekt om vedvarende energi der har involveret hele lokalsamfundet på øen.

På Samsø har man nemlig siden 1998 arbejdet på at blive selvforsynende med vedvarende energi.
I dag er der opnået 

  • 100 % selvforsyning af el fra vindmøller
  • ca. 70 % af varmeforbruget kommer fra selvforsynende anlæg
  • kompensation for hele transportforbruget ved havvindmøllernes elproduktion

 
”Det har været super spændende, at høre om den markante holdnings- og adfærdsudvikling som øen har været igennem” fortæller projektleder Anette Schjødt Thorsen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Solceller og vindmøller til undervisningsbrug foran Energiakademiet                                                                                                                                                                   

Modstand vendt til begejstring
I 1998 var borgerne på Samsø temmelig skeptiske over for alt det der med alternativ energi. Der var mange som grinede af de lokale landmænd, som valgte at investere i de første vindmøller. Men de økonomiske gevinster har overbevist hele ø-samfundet.

 ”Der er virkelig sket en markant holdningsændring de seneste år. I dag er det en helt anden situation, nu bliver de seneste energiinvesteringer i privaten diskuteret på golfbanen” fortæller en smilende Jesper Roug Kristensen, som er forretningsfører på Energiakademiet.       

Stor gevinst ved at inddrage lokalsamfundet
Det har været afgørende for projektets succes, at lokalsamfundet på Samsø er blevet inddraget og at hele øen efterhånden har taget ejerskab på projektet.

Lokalt ejerskab - det må være en af de store konklusioner som tages med hjem mener Anette.  ”I Rudersdal Kommune skal vi have samme fokus. Skolerne, lærerne og eleverne skal have styring og ejerskab på de forskellige bæredygtige aktiviteter - endnu mere end hidtil, og så skal vi have inddraget mere af vores lokalsamfund.”

Det er en stor, men også spændende opgave som venter. ”Energiakademiets imponerende resultater har kun gjort vores ambitioner større” slutter Anette. 
                                                                                                                                       


Læs mere om Energiakademiet og deres arbejde her