Det nye Omegasystem hjalp Teknisk Servicemedarbejder Dan Hindsberg med at identificere et usædvanlig højt vandforbrug på Dronninggårdskolen … om natten.

Han kunne spore vandforbruget til et utæt vandrør, som nu er repareret. Det skete allerede ugen efter ESCO eventen, hvor Omega systemet blev introduceret for første gang.

Servicepersonalet spiller en vigtig rolle for ESCO projektet

Historien viser, hvor fint og detaljeret et system Omega er, men historien viser også, hvor afgørende en rolle det Tekniske Servicepersonale spiller i forhold til skolernes mulighed for at spare på energien. Netop fordi de er så afgørende nøglepersoner blev hele personalegruppen i efteråret inviteret på kursus i energioptimering af driften på skolerne.


To undervisningsdage på Erhvervsskolen Nordsjælland, bliver fulgt op af af individuelle besøg på de enkelte skoler

Positive tilbagemeldinger

Tilbagemeldingerne fra kurset har været meget positive. Det er ikke kun det faglige indhold, som har været værdifuldt. Dan Hindsberg fra Dronninggårdskolen synes også, ” at det har været lærerigt at høre lidt om, hvad ens kolleger har af udfordringer i hverdagen.”

Undervisningsforløbne på Erhvervsskolen Nordsjælland bliver fulgt op af individuelle kurser ude på skolerne. Her får Servicepersonalet vist, hvordan deres eget CTS anlæg fungerer. 

Event og Omega

Sidst, men ikke mindst, blev hele kursusforløbet understøttet af det årlige ESCO event, hvor det nye Omega system blev præcenteret.

Med gennemgangen af Omega-systemet og energikurset i frisk erindring er det Tekniske Servicepersonale nu klædt godt på til at løfte opgaven med at energioptimere driften på skolerne. Håbet er at skader på vandrør og andre energispild kan blive stoppet i tide.