ESCO i Fremtidens Skole - Q&A med Skolechef Martin Tinning

Martin Tinning mener, at ESCO skal være med til at sætte ressourcer og bæredygtighed på dagsordenen i Fremtidens Skole. Det kan bl.a. ske gennem øget ansvar til eleverne, så ESCO i højere grad bliver et fælles projekt for både ledere, lærere, pædagoger og elever.


Q: Hvorfor er ESCO vigtigt for skoleelever i Rudersdal Kommune?
A: Vor klodes velbefindende er alles ansvar. Derfor er det væsentligt, at vi alle bliver bevidste om, at vores adfærd påvirker udviklingen på jorden. Vi skal tage ansvar for at værne om jordens ressourcer. ESCO-projektet er en rigtig god ramme for at arbejde med disse spørgsmål med eleverne. At der også kan være en motivationsfaktor i at spare på skolens energiforbrug, er en rigtig god sidegevinst. Således kan de sparede penge bruges på aktiviteter på skolen, som der ellers ikke ville være råd til,

Q: Hvordan passer ESCO ind i Fremtidens Skole?
A: ESCO-projektet kan være medvirkende til at skabe en større bevidsthed hos eleverne om energi, ressourcer, miljø og bæredygtighed. ESCO-projektet indeholder en lang række temaer, som eleverne nu vil få mulighed for at arbejde med i en længere og mere varieret skoledag. 

For mig handler det også om at give eleverne et større ansvar. Det kan fx være at have ansvaret for at følge og formidle om skolens energiforbrug, at komme med forslag til energibesparende tiltag, at stå for sluk lys og spar på vandet kampagner, at være ansvarlige for affaldssortering på skolen med mere.
Jeg håber, at vi i Fremtidens Skole generelt kan være med til at styrke elevernes ansvar for deres skole. Det kræver, at vi giver eleverne medbestemmelse og påskønner dem som en ressource i forhold til skolens virke. Hvis vi giver dem ansvar vil de også tage det.

Q: Hvilke perspektiver ser du for ESCO i Fremtidens Skole?
A: Grundlæggende håber jeg at intentionerne i ESCO-projektet bliver en naturlig, integreret del alle skolers virke og ikke kun et særligt fokus i disse år. Forudsætningen for det er, at alle tager ansvar for skolernes energiforbrug og ikke bare ser det som ”nogen andres” projekt. Det er ”vores alles” projekt at være bevidste om vores energiforbrug og dets betydning for den verden vi er en del af.

Q: Hvordan kan lærere i Rudersdal Kommune arbejde med ESCO?
A: Der er lavet en overflod af læremidler til temaer, der kan arbejdes med som en del af ESCO-projektet. Samtidig har vi planer om at udarbejde en aktivitetspakke med forskellige projekter som skolerne kan tage fat i enten som en hel skole, afdeling, årgang eller udvalgte elever. Dette vil vi orientere nærmere om i løbet af efteråret. Elever og lærere er naturligvis allerede nu meget velkomne til at byde en med gode idéer. Den ændrede skoledag vil f.eks. kunne skabe plads til at arbejde med selv at konstruere vindmøller, mindre solenergianlæg, bølgekraft, arbejde med konsekvenserne af et fortsat stigende energiforbrug, leve 3 dage uden energi osv.. Jeg glæder mig til at se og høre de mange gode forslag.

 

Rigtig god sommer, og på gensyn til nye ESCO-eventyr i skoleåret 2014/15.