ESCO ildsjæle brænder igennem på skolerne

Med engagement og personlige fokuspunkter bidrager ESCO ildsjælene til at gøre en forskel på netop deres skoler, og det kan mærkes på skolernes energibesparelser.

ESCO har i år uddelt en præmie på 5000 kroner til tre ildsjæle på skolerne. Pengene skal bruges til at forsøde sommeren med. Vinderne er blevet nomineret af kolleger, projektgruppe eller ledere, og er et skulderklap for den utrættelige indsats ildsjælene gør på hver deres måde. Ildsjælene motiverer både lærere og elever, så ESCO projektet får hevet de forventede besparelser hjem på adfærdsdelen.

Der er mange måder, man kan bidrage til ESCO. Læs, hvordan afdelingsleder Kristine Pico Ørsted fra Sjælsøskolen, lærer Frederik Kyllesbech fra Egebækskolen og lærer Elsebeth Troelsgård fra Vedbæk Skole arbejder med ESCO, og hvorfor de er så tændte på energi- og bæredygtighed på skolerne.

Engageret koordinator

Elsebeth_TroelsgaardLærer, Elsebeth Troelsgård, fra Vedbæk Skole brænder for ESCO-arbejdet og har engageret sig som koordinator. Hun står for at arrangere møder på skolen og producere skolens handleplan. Handleplanen er det vigtigste værktøj i forhold til at styre indsatsen på de adfærdsmæssige tiltag. I Vedbæk har de bl.a. arbejdet med at inddrage energimålingerne i undervisningen for at synliggøre skolens forbrug. Skolen har også involveret elevrådet i ESCO-arbejdet for at skabe engagement og ansvarsfølelse hos eleverne. Derudover er Elsebeth med til at forberede skolens ESCO-dage ved at indsamle relevant undervisningsmateriale.

Vedbæk Skole fik en flyvende start med ESCO, da de vandt den allerførste konkurrence, nemlig logokonkurrencen. Det skabte en positiv stemning på skolen og gav en fællesskabsfølelse for alle eleverne.

Elsebeth vil gerne vise både elever og kolleger at man kan gøre en forskel ved at ændre på sine vaner:
”Jeg mener, det er super vigtigt at vores elever, og i øvrigt også vores kolleger, forstår vigtigheden af at spare på ressourcerne, hvor vi kan. At blive opmærksom på, at vores forbrug og vaner hænger sammen med vores miljø og, selv om det kan virke stort og overskueligt. At det faktisk lader sig gøre at handle på det, ved at ændre nogle vaner” fortæller Elsebeth Troelsgård.

Afdelingsleder har styr på energiforbruget
Kristine Pico, der er afdelingsleder på Sjælsøskolen, er især tændt på ESCO-arbejdet for at minimere det unødige energispild:
”Det er ikke meningen, at vi skal ”mangle” pga. ESCO, og fx sidde at fryser hele vinteren. Men vi skal sørge for ikke at bruge overflødige ressourcer, fx at lade vandet løbe, når vi ikke bruger det, have lyset tændt i et tomt lokale eller fyre for åbne vinduer”.Kristine_Pico

Kristine har af den grund sat sig grundigt ind i skolens energiforbrug og følger med hver dag i både vand-, varme- og elforbruget. Det har især været en udfordring at få styr på skolens varmeforbrug:

”For et års tid siden var det umuligt at styre varmen på skolen. Vi kunne hverken skrue op eller ned, eller sætte varmen på feriedrift, når vi ikke var på skolen. Det er nu blevet lettere ved hjælp af et elektronisk overvågningssystem, men vi har stadig udfordringer med at få leveret varmen tidligt nok til at skolen er varm, når eleverne møder. Det bliver mit fokus i år”

Når der er styr på energiforbruget, kan skolen holde driftsomkostninger nede. Det betyder, at pengene kan bruges på det, der virkelig tæller, nemlig på eleverne, pædagogik, gode materialer og motiverende læringsforhold.

”Det er frustrerende at se penge, der kunne bruges i pædagogiske sammenhænge, forsvinde fra skolen, fordi vandet har løbet et sted - eller der har været tændt for varmen i en ferie” slår Kristine fast.

Elever sætter egne mål for energibesparelser
På Egebækskolen er Frederik Kyllesbech deres ESCO-ildsjæl. Så snart han hørte om ESCO-projektet, tænkte han ”Det kan jeg være med til at løse”. Frederik går nemlig meget op i energibesparelser, så der også er ressourcer til kommende generationer.

Frederik_KyllesbechFrederik står for at lave skolens handleplaner, og så arbejder han tæt sammen med den tekniske serviceleder, Martin Tingrupp-Møller.

”Vi har lavet lokale konkurrencer for eleverne på skolen, og så gik Martin og jeg rundt og tjekkede deres indsats i klasselokalerne. Til det formål lavede vi nogle ESCO t-shirts, og det har givet os navnet ”Mr. and Mr. ESCO”".

Egebækskolen kom først med i ESCO-projektet, da energirenoveringen var gennemført på de andre skoler. Derfor er Egebækskolens energiresultater udelukkende baseret på elevernes adfærd. Det har dog ikke forhindret skolen i at vinde førstepladsen i ”Energikonkurrencen 2013” med en samlet besparelse på 38,4%, hvilket svarer til 220.000 kr.

ESCO-projektet har fungeret som en fælles motivator for hele skolen. De har bl.a. lavet fælles mål for skolen omkring hvor meget vand, el og varme, der skal spares. Eleverne er blevet inddraget i beslutningen ved selv at sætte mål for besparelserne, og det har åbnet deres øjne for sparepotentialet. Fx er de blevet bevidste om at lave mad med låg på gryderne, sætte opvaskemaskinerne på spareprogram osv.

Viden og forståelse baner vej for elevengagement
Ildsjælene er enige om, at ESCO er en god ramme for at arbejde med miljø og energibesparelser. Viden fremmer elevernes forståelse, og det, mener Elsebeth, er nøglen til at skabe engagement.

Frederik tilføjer: ”Jeg vil gerne sætte ESCO i en større forståelsesramme til næste år. Vi skal arbejde med klima og miljø i en global sammenhæng og knytte det op til verdensøkonomien. Når vi breder emnet ud og arbejder med ESCO på nye måder, er det lettere at bevare elevernes gejst for projektet”.

Elevernes engagement er vigtigt for ESCO-projektet, da det jo er dem, der skal sørge for at slukke lyset, lukke for vandet og skrue ned for varmen. Forhåbentlig tager de også de gode vaner med hjem og lærer deres forældre om god energiopførsel.

Lærerne tager egne initiativer
Projektet ville dog ikke kunne gennemføres uden lærernes opbakning, og der er heldigvis flere ildsjæle på skolerne, end blot de her nævnte.

Kristine fortæller: ” Nogle af vores medarbejdere tager selv initiativer, der støtter op om grundtankerne i ESCO ved fx at lave featureuge på tværs af hele skolen, projektdage, happenings som film med videre. Fx havde vi i foråret en el- og vanddag for at lære eleverne at spare på ressourcerne. Her kom eleverne med deres egne bud på, hvordan man kan spare på strøm og vand og udstillede deres bedste spareråd i fælleslokalet. Sådan noget, synes jeg, er helt fantastisk”.