Sjælsøskolens elever lærer om ressourcer og energibesparelser


”Hvordan kan man spare på vandet?” spørger Pernille Terkelsen eleverne fra 2. og 3. klasse. Der viser sig en skov af hænder, og eleverne byder ivrigt ind efter at have arbejdet en hel dag med ressourcer og energibesparelse på Sjælsøskolens ESCO-dag for indskolingen. ”Samle vandet fra bruseren op i en balje”. ”Bruge opsamlingsvand til at skylle ud i toilettet”. ”Vande blomster med regnvand” lyder det blandt mange gode svar.

Pernille er lærer på Sjælsøskolen og har været med til at planlægge ESCO-dagen om el og vand. Formålet med ESCO-dagen er at bibringe eleverne en forståelse for de to ressourcer og give dem input til, hvordan man kan spare på vand og strøm.

Læs en bog i stedet for at spille computer

Maya Guldbrandt Simonsen fra 3.b har arbejdet med el på Sjælsøskolens ESCO-dag. Her har hun lært, at de kan spare på strømmen ved fx at slukke lyset efter sig. Man kan også bruge mindre energi ved at lege, være udenfor eller læse en bog i stedet for at spille computer eller iPad.

Og så har Maya lært en vigtig ting, når man slukker for sine elektriske apparater: ”Man skal slukke tingene helt, så de ikke stadig står og lyser på stand-by, for så bruger de stadig energi”

Mayas eget bedste spareråd er: ”Sluk lyset efter dig”. Det skriver hun på en elpære klippet ud af karton, der skal hænges op ude i fælleslokalet sammen med de andre elevers spareråd. Derhjemme tænker hun på at spare energi ved at bruge computeren mindre, slukke lyset og minde sine forældre om, at de skal slukke lyset på badeværelset.

Tjek på skolens vandhaner og toiletter

0. og 1. klasse har arbejdet med vand hele dagen. De har været rundt at se alle de steder på skolen, hvor der bliver brugt vand. De har bl.a. kigget på skolens vandhaner og toiletter. Dagmar Lise Kjær (0.b) har i den forbindelse lært et vigtigt spareråd: ”Man skal bruge det lille skyl, når man kun har tisset”.

Klasserne har også snakket om det vand man bruger, når man laver mad og gør rent. Ida Hauberg fra 1.b. synes det vigtigste spareråd er: ”Fyld vaskemaskinen helt, når du vasker tøj”. Pigerne skriver deres spareråd på en vanddråbe, som de klipper ud og hænger op i fælleslokalet, så de andre årgange også kan få gavn af dem.

God organisering er vigtig
Lærer Pernille Terkelsen fortæller: ”Det har været en kæmpe fordel for os lærere at dagen var så godt organiseret med præcise tidangivelser og klasselokaler. Og så var alt materialet gjort klar på forhånd, så det var lige til at gå til”. Den gode organisering sætter også rammen for undervisningen og for elevernes udbytte af dagen. ”Alt i alt er dagen gået rigtig godt” afslutter Pernille.