Projektgruppens indledende replik

Fremadrettet vil projektgruppen fokusere på konkrete tiltag, der læner sig op af elementer fra folkeskolereformen. ESCO skal være et redskab som kan bruges til at sikre en varieret skoledag for eleverne. Vi har 3 hovedoverskrifter for skolernes arbejde med ESCO.

1. Netværksmøder: Vi arbejder på at etablere et stærkere ESCO netværk på tværs af skolerne. Målet er at opnå en større grad af erfarings- og ideudveksling.

2. Projektpakker: Vi arbejder på at tilbyde projektpakker som indeholder konkrete undervisningsforløb, der er lige til at gå i gang med.

3. Den åbne skole: Vi etablerer samarbejdsaftaler med lokale virksomheder og organisationer som beskæftiger sig med el, vand og varme. I tråd med folkeskolereformen skal vi have virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden. Der bliver tale om konkrete tilbud - som skal være lige til at gå i gang med.

”Vi er godt i gang med at støbe fundamentet til de mange spændende projekter som skal sikre - den bæredygtige skole i Rudersdal Kommune”, fortæller Projektleder Anette Schødt Thorsen.

 

90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.