Projektgruppen arbejder løbende med forskellige projekter som skolerne kan deltage i afhængig af interesseniveau. 


90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.