Meld dig til udviklingsgruppen og du får:

 • Værdifulde relationer til lokale organisationer og virksomheder i nærmiljøet som beskæftiger sig med bæredygtighed
 • Indflydelse på det digitale udtryk, som bliver gennemgående for alle skolernes infoskærme.
 • Styrket dit netværk til kolleger på andre skoler.
 • En skarp bæredygtighedsprofil

Vi søger lærer/pædagog, der er tæt på undervisningspraksis, og som er interesserede i et eller flere af nedenstående punkter. 

 • It/digitale platforme
 • Bæredygtighed
 • Engagering af elever med nye undervisningsformer der involverer ”den virkelige verden”
 • Sammenhæng mellem undervisning i skolen og handlemuligheder hjemmene
 • Elevernes læring, trivsel og motivation
 • Det naturfaglige område i bred forstand (Vi søger ikke kun naturfaglige undervisere!)

Skolernes ESCO arbejdsgrupper kan også indstille kandidater ved at skrive til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 7. oktober 2014

Kalender for udviklingsprojektet:

Følgende mødedatoer ligger allerede fast. 

9. oktober: kl. 10.30-13.30 - Indledende systemmøde

20. november: Hele dagen - Inspirationstur

Herudover drejer det sig om 2-3 møder, som endnu ikke er fastlagt i kalenderen.

 

Projektgruppens indledende replik

Fremadrettet vil projektgruppen fokusere på konkrete tiltag, der læner sig op af elementer fra folkeskolereformen. ESCO skal være et redskab som kan bruges til at sikre en varieret skoledag for eleverne. Vi har 3 hovedoverskrifter for skolernes arbejde med ESCO.

1. Netværksmøder: Vi arbejder på at etablere et stærkere ESCO netværk på tværs af skolerne. Målet er at opnå en større grad af erfarings- og ideudveksling.

2. Projektpakker: Vi arbejder på at tilbyde projektpakker som indeholder konkrete undervisningsforløb, der er lige til at gå i gang med.

3. Den åbne skole: Vi etablerer samarbejdsaftaler med lokale virksomheder og organisationer som beskæftiger sig med el, vand og varme. I tråd med folkeskolereformen skal vi have virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden. Der bliver tale om konkrete tilbud - som skal være lige til at gå i gang med.

”Vi er godt i gang med at støbe fundamentet til de mange spændende projekter som skal sikre - den bæredygtige skole i Rudersdal Kommune”, fortæller Projektleder Anette Schødt Thorsen.

 

Udgangspunktet for at arbejde med energibesparelsesprojekter i Rudersdal Kommune er et stærkt politisk ønske om at reducere energiforbrugt i hele kommunen med 20 % i 2016.

Den økonomiske målsætning for ESCO-projektet er at opnå en energibesparelse på 4,2 mio. kroner årligt. Op mod 1/3 af denne besparelse skal komme fra ændret adfærd blandt skolernes brugere. 

Skolernes samlede energiforbrug fra 2008, 2009 og 2010 danner udgangspunkt for de estimater som NCC har defineret.

ESCO konceptet er bygget op således, at den private virksomhed (NCC) garanterer, at de estimerede besparelser opnås. Det betyder en økonomisk sikkerhed for Rudersdal Kommune. For opnås de forventede besparelser ikke, så betaler NCC det beløb der ”mangler”.

Sparer man derimod mere end forventet, går størstedelen af overskuddet til NCC..

Bonusordninger skaber incitament til at gøre endnu mere

Skolerne får del i den økonomiske besparelse de er med til at opnå. Derfor er der udviklet to forskellige bonusordninger for skolerne.

 1. Første ordning tildeler skolerne 20 % af ekstrabesparelsen, hvis de opnår mere end 10 % af den forventede besparelse i kroner. (Ekstrabesparelsen er den der ligger udover det niveau som ESCO entreprenøren garanterer)
 2. Anden bonusordning er todelt:
 • Der er afsat en pulje på 10.000 kr. pr. skole. Denne er reserveret til servicelederne. Ved 100 % målopfyldelse på både teknik og adfærd udbetales hele puljen. Bonussen reguleres ned i forhold til den opnåede procentvise besparelse i kroner. Hvis der performes under 75 % af det forventede niveau udbetales ingen bonus.
 • Hertil kommer yderligere en pulje på 70.000 til overperformance. Puljen udloddes hvert år til medarbejdere der yder en ekstra indsats. Her udbetales max. 5.000 kr. pr. medarbejder.
Projektgruppen arbejder løbende med forskellige projekter som skolerne kan deltage i afhængig af interesseniveau. 

ESCO kalender 2014/15

2014  
August 11.08.14
SOMMERFERIE SLUT

Medio august - Nyhedsbrev (ansvarlig: Skole og Familie)
September

1. september - Frist for fremsendelse af handleplan for skoleåret 2014/15 
(ansvarlig: skolerne)

Oktober

 

November Primo november - Statusmøde på skolerne med opfølgning på handleplanerne 
(ansvarlig: Skole og Familie)

Primo november - ESCO event
December 1-20. december - Julekonkurrence
2015  
Januar  
Februar Medio februar - Nyhedsbrev (ansvarlig: Skole og Familie)

Medio februar - 
Energisparekonkurrence, præmieoverrækkelse (ansvarlig: Skole og Familie)
Marts  
April Medio april - nyhedsbrev (ansvarlig: Skole og Familie)
Maj 1. maj - Frist for fremsendelse af indstilling til "ildsjælbonus" (ansvarlig: skolerne)
Juni  
Juli SOMMERFERIE