Udgangspunktet for at arbejde med energibesparelsesprojekter i Rudersdal Kommune er et stærkt politisk ønske om at reducere energiforbrugt i hele kommunen med 20 % i 2016.

Den økonomiske målsætning for ESCO-projektet er at opnå en energibesparelse på 4,2 mio. kroner årligt. Op mod 1/3 af denne besparelse skal komme fra ændret adfærd blandt skolernes brugere. 

Skolernes samlede energiforbrug fra 2008, 2009 og 2010 danner udgangspunkt for de estimater som NCC har defineret.

ESCO konceptet er bygget op således, at den private virksomhed (NCC) garanterer, at de estimerede besparelser opnås. Det betyder en økonomisk sikkerhed for Rudersdal Kommune. For opnås de forventede besparelser ikke, så betaler NCC det beløb der ”mangler”.

Sparer man derimod mere end forventet, går størstedelen af overskuddet til NCC..

Bonusordninger skaber incitament til at gøre endnu mere

Skolerne får del i den økonomiske besparelse de er med til at opnå. Derfor er der udviklet to forskellige bonusordninger for skolerne.

  1. Første ordning tildeler skolerne 20 % af ekstrabesparelsen, hvis de opnår mere end 10 % af den forventede besparelse i kroner. (Ekstrabesparelsen er den der ligger udover det niveau som ESCO entreprenøren garanterer)
  2. Anden bonusordning er todelt:
  • Der er afsat en pulje på 10.000 kr. pr. skole. Denne er reserveret til servicelederne. Ved 100 % målopfyldelse på både teknik og adfærd udbetales hele puljen. Bonussen reguleres ned i forhold til den opnåede procentvise besparelse i kroner. Hvis der performes under 75 % af det forventede niveau udbetales ingen bonus.
  • Hertil kommer yderligere en pulje på 70.000 til overperformance. Puljen udloddes hvert år til medarbejdere der yder en ekstra indsats. Her udbetales max. 5.000 kr. pr. medarbejder.

90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.