ESCO er en forkortelse for Energy Service Company.

En ESCO kontrakt er en aftale mellem en kommune og en privat virksomhed om energibesparelsesprojekter på de kommunale bygninger. Den private virksomhed planlægger og gennemfører energioptimerende renoveringer på udvalgte bygninger og projektet finansieres med de energibesparelser som opnås over ESCO kontraktens løbetid. ( f.eks. 5 -10 år).

I et typisk ESCO-projekt stiller den private virksomhed en garanti for en minimumsbesparelse i bygningens energiforbrug i en årrække frem. Den garanterede besparelse anvendes til at finansiere afbetalingerne på investeringen.

Når kontraktperioden udløber – har kommunen fået en opdateret bygningsmasse og kan fremover nyde godt af et lavere energiforbrug i de involverede bygninger.

 


90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.