Rudersdals Kommune har en vision om at reducere energiforbruget på kommunens skoler med 20 % i 2016. Derfor er kommunen indgået i et partnerskab med den private ingeniørvirksomhed NCC. Partnerskabet kaldes ESCO og gennemføres i et tæt samarbejde mellem.

  • NCC
  • Rudersdal Ejendomme
  • Skole og Familie

90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.