Rudersdal Kommune har en vision om at reducere energiforbrugt på kommunens skoler med 20% i 2016. Derfor har kommunen indgået en 5 årig ESCO kontrakt med entreprenørvirksomheden NCC om at opnå energibesparelser på kommunens 14 folkeskoler og SFO'er. Besparelserne omfatter el, vand og varme.

ESCO projektet har to ben

  • ESCO Teknisk - omfatter en række energioptimerende renoveringer af skolerne 
  • ESCO Adfærd - har til formål at få elever, medarbejdere og fritidsbrugerne til at spare på energien

De tekniske investeringer omfatter bl.a. udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper, elsparepærer, lysslukning i haller, vandbesparende tiltag, optimering af tekniske anlæg med drift tider, isolering af rørinstallationer samt sænkning af spænding fra hovedtavler.

Adfærdsprojektet består af aktiviteter, der skal motivere brugerne til at ændre adfærd, bl.a. information om skolernes mål og resultater på området, kortlægning af elevernes viden om energi- og vandbesparelser, indsamling af inspirationsmateriale til skolens lærere og pædagoger, samt afholdelse af konkurrencer. 

Skolernes medarbejdere spiller en afgørende rolle
Det er kun muligt at ændre børnenes adfærd igennem en vedholdende og engageret indsats fra lærere, pædagoger og servicemedarbejdere. Medarbejderne på hver enkelt skole er helt centrale for projektets succes.

Heldigvis har skolerne taget godt imod projektet. Alle skoler har lavet Handleplaner for, hvordan de konkret kan arbejde med ændring af adfærd på deres skole. 

Blåstempling fra EU-kommissær Connie Hedegaard
Mange kommuner i Danmark har beskæftiget sig med tekniske ESCO-renoveringer af offentligt ejede bygninger, men adfærdsprojektet i Rudersdal Kommune er den første af sin art i denne målestok og med dette høje ambitionsniveau. Blandt andet derfor har EU-kommissær Connie Hedegaard rost projektet for at være til inspiration for hele Europa.


90 % af kommunens CO2-udledning kommer fra elforbrug og opvarm-
ning af bygninger.