I Nyhedsbrevet for september lægger vi ud med en tak til ESCO arbejdsgrupperne, som gør et stort arbejde på skolerne. Læs også om info-skærmene, den nye incitamentsordning og vores brugerundersøgelse som starter i uge 39.

Nyhedsbrev ESCO Adfærd ‐ september 2012

Møderunde og Handleplaner


Inden sommerferien afsluttede projektgruppen en inspirerende møderunde med alle arbejdsgrupperne på skolerne. Møderne er nu evalueret, og alle  arbejdsgrupperne har modtaget en individuel tilbagemelding på deres indsats. Langt de fleste skoler har fået skulderklap og grønt lys til at fortsætte deres flotte arbejde.

Enkelte grupper er blevet tilbudt opfølgende ideudvekslingsmøder for at sikre nye ESCO tiltag i skoleåret 12/13. Projektgruppen deltager generelt gerne i arbejdsgruppemøder såfremt det har interesse.
Arbejdsgrupperne har forskellige vilkår for at arbejde med energibesparelsesprojekter, men alle grupper
skal have en stor tak for indsatsen.


Info‐skærme


Siden skolestart har informationsskærmene vist sparometre med skolernes procentvise‐energibesparelser. Tallene har indtil nu vist besparelser uge for uge. Vi har modtaget rigtig mange reaktioner fra jer ude på skolerne som har stillet spørgsmål til procenttallene. På baggrund af jeres mange tilbagemeldinger, har
Projektgruppen besluttet justere tallene. Ændringerne kræver en del om‐programmering i det system der ligger bag sparometrene, derfor kan vi kun sige,at de nye procenttal vil blive vist så hurtigt som muligt.

Hver tirsdag lægges de seneste besparelser til det eksisterende. På den måde får I et helt klart
overblik over, hvor meget I har sparet, og hvor jeres skole ligger i konkurrencen om at spare på
energien. De besparelsesprocenter I ser på skærmen er resultatet af flere forskellige faktorer:

1. Skolens tekniske servicepersonale og deres engagement i forhold til ferielukning og CTS
styring.
2. Skolens elever, og deres engagement i forhold til, at lukke og slukke efter sig.

3. Skolens medarbejdere og deres engagement i forhold til ESCO aktiviteter, både de aktiviteter man selv
står for, og de aktiviteter ens kolleger arbejder på at gennemføre.

Nyt tilbud til arbejdsgrupperne: Arbejdsgrupperne får nu mulighed for at bruge skærmene til at
præsentere lokale ESCO informationer. Afholder I eventuelt en lokal konkurrence, har jeres elever lavet et særligt ESCO projekt eller har energipatruljen en meddelelse til resten af skolen – så send billeder og en kort tekst til kommunikationsmedarbejder Helle Milton Carlslund på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Så sørger hun for at materialet kommer på jeres skærm.

Husk: Er du interesseret i at se, skolernes besparelser og andre informationer som kører på skærmen så kik her. Her på hjemmesiden finder du også en mere detaljeret forklaring på hvordan vi udregner de procentvise besparelser, som vises på infoskærmene.


ESCO Event


ESCO eventen løber af stabelen tirsdag den 11. september kl. 12:30 til 16:30.
Der venter arbejdsgrupperne en eftermiddag med inspirerende underholdning, læring og erfaringsudveksling. Vi sammensat et program som giver inspiration på flere forskellige niveauer. Vi håber på, at arbejdsgrupperne vil blive inspireret af Peter Lund Madsen som kommer og fortæller om hjernen, forandringer og vaner.

Arbejdsgrupperne bliver endvidere introduceret for konkrete værktøjer som giver et klart billede af skolernes nuværende energiforbrug. Disse skal fungere som inspiration for fremtidige indsatsområder. Projektgruppen ser frem til en underholdende og lærerig eftermiddag – i godt ESCO selskab.

Efter eventen er der planlagt et opfølgningsmøde den 7. februar kl. 14.00 – 16.00. Alle Arbejdsgruppens medlemmer bedes sætte kryds i kalenderen allerede nu. Dette møde vil blive brugt til at samle op på, hvad de forskellige skoler har fået ud af de redskaber, som blev præsenteret på eventen.

De tekniske oplysninger arbejdsgrupperne bliver introduceret for på eventen, lægges på www.escoler.dk. Hermed får alle mulighed for at se nærmere på diagrammerne for skolernes el, vand og varmeforbrug, lister over de tekniske investeringer som er gennemført, gode historier fra det tekniske servicepersonale og meget mere.


Incitamentsordning


Konkurrencerne skal motivere elever, lærere og pædagoger til at spare på strømmen, men da en stor del af arbejdet i forbindelse med energibesparelser ligger hos det Tekniske Servicepersonale. Derfor er der udarbejdet en incitamentsordning for denne medarbejdergruppe. Alle servicemedarbejderne har mulighed for at opnå en bonus, hvis deres skole når den forventede energibesparelse. Bonusordningen er opdelt i to puljer.

  • En pulje på 10.000 kr. pr. skole udbetales hvis skolen sparer det forventede niveau. Bonussen reguleres ned i forhold til den opnåede procentvise besparelse. Hvis der performes under 75 % af det forventede niveau udbetales ingen bonus.
  • Hertil kommer en pulje på 70.000 kr. til servicemedarbejdere der sparer mere end forventet.

Læs mere om incitamentsordningen de økonomiske gevinster for skolerne her


Brugerundersøgelse


Sidste skoleår gennemførte vi en brugerundersøgelse tilrettet de elever, der i skoleåret 2011/12 gik i 5., 6. og 7. klasse. Disse elever følges år for år gennem resten af deres folkeskoletid.

I år har vi udvidet tidsrummet for elevernes besvarelser, således at skolerne har bedre mulighed for at tilrettelægge besvarelsen. Undersøgelsen er åben for elevbesvarelser i ugerne 39, 40 og 41 samt 43, 44 og 45.

Igen i år får lærerne mulighed for at teste spørgeskemaet inden elevernes besvarelser, det sker i uge 38. Link til brugerundersøgelsen finder I på www.escoler.dk


Konkurrence


Så nærmer tiden sig for ESCO konkurrence nummer 2. 

Konkurrencen hedder FORTÆL OG VIND. Alle de gode projekter skolerne har arbejdet med i perioden 1. marts 2011 ‐ 1. november 2012 kan nomineres til konkurrencen. Det kan være aktiviteter om organisering, kampagner, undervisningsforløb, aktiviteter i frikvarteret, projekter i SFO, indsats i forhold til fritidsbrugere – kun fantasien sætter grænser.

Det er ikke et krav, at aktiviteten skal være afsluttet, men der skal være gennemført så stor en del, at der kan evalueres på aktiviteten.

Forslag kan kun indsendes på vegne af en klasse, men kan udføres som undervisningsaktivitet eller i SFO/SFK. De projekter som indstilles skal bruges til at inspirere andre skoler via projektets hjemmeside.

Projektgruppen har foretaget en mindre justering af de pengepræmier der er på højkant i ESCO konkurrencerne.

5000 kr. af præmiepuljen bliver øremærket til den klasse, gruppe, lærer eller pædagog som har stået bag projektet. 

Præmierne, som skal gå til skoleaktiviteter, fordeles således:

Alle konkurrencebidrag skal sendes til kommunikationsmedarbejder Helle Milton Carlslund på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 16. november 2012. Læs mere om den seneste konkurrence og se borgmesteren overrække en kæmpe gavecheck.


Forældre


Ideerne bag ESCO projektet skal nå så bredt som muligt. Derfor opfordrer projektgruppen alle arbejdsgrupper til at holde skolens forældre informeret, også selvom de ikke er primær målgruppe for projektet. 

Det vil være en stor hjælp hvis alle skoler opretter en ESCO ”mappe” på forældre-intra, så nyhedsbreve og andre ESCO informationer kan blive tilgængelige for forældregruppen.


Fritidsbrugere


Nu er skolerne kommet godt i gang med en masse forskellige ESCO projekter. Elever og medarbejdere på skolerne er ved at blive opmærksomme på, deres eget energiforbrug, derfor er det blevet tid til at fokusere på, at der findes andre grupper som også bruger energi på skolerne.

Fritidsbrugerne trækker på skolernes ressourcer, og deres forbrug påvirker i høj grad besparelsesprocenterne på info-skærmene.

Derfor opfordrer Projektgruppen alle skolens brugere til gå i tænkeboks. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi fanger fritidsbrugernes opmærksomhed? Kan eleverne lave ”opråb til fritidsbrugerne” med plakater, flyers eller noget helt tredje.

Kontakt Arbejdsgruppen på din skole, hvis du har en god ide.