Nyhedsbrev februar 2014

I dette nyhedsbrev afsløres vinderne af energisparekonkurrencen, og du kan i forlængelse af det læse om de nye konkurrenceparametre i energisparekonkurrencen. Derudover kan du blive klogere på den nye "ildsjælbonus" og melde dig til arbejdsgruppen til Hop og Rock 2014. Energikonkurrencen 2013 – vinderne er fundet!

Elevernes gode vaner sikrer førsteplads i energisparekonkurrence.

Flot arbejde af Egebækskolen, der har sparet 28,7% over det forventede. Det svarer til en samlet besparelse på næsten 220.000 kr.

Andenpladsen går til Høsterkøb Skole med en merbesparelse på 28%, og Vedbæk Skole får tredjepladsen med en merbesparelse på 10,9%.

Med udnævnelsen følger også en check til de vindende skoler

1. pladsen: Egebæk – 25.000 kr.
2. pladsen: Høsterkøb – 15.000 kr.
3. pladsen: Vedbæk – 10.000 kr.


Præmieoverrækkelsen foregår i Rådssalen i Holte den 18. januar, hvor formand for BSU, Randi Mandorf vil overrække checks til de dygtige skoler og elevrepræsentanter vil fortælle om spændende ESCO tiltag på deres skoler.

Et stort tak til alle skoler for jeres store arbejde med at reducere energiforbruget. Vi ser frem til endnu et godt ESCO-år. 


Sluk for de tomme infoskærme


I øjeblikket installeres der nyt wifi på alle skolerne, og det resulterer desværre i, at infoskærmene ikke længere kan køre.

Der arbejdes på hurtigst muligt at finde en løsning, men I må gerne slukke for skærmene indtil de igen er oppe at køre, så de ikke bruger unødig strøm.

 


 


Portrætserie


Vi fortsætter serien om skolernes tekniske serviceledere (TSL). Denne måned kan du læse om Dan Hindsberg fra Dronninggårdskolen.

Dan giver den en ekstra skalle for at skolen kan nå de ønskede besparelser, og så er han blevet vild med CTS’en, efter han var på kursus.

Læs hele portrættet.


Ny tradition for de tekniske serviceledere


Skolernes tekniske serviceledere har indført en ny tradition – nemlig at de 5-6 gange om året mødes til et temamøde, hvor de kan diskutere aktuelle problemstillinger. Det kan fx være skolernes forbrug, aflæsning af baselines, eller hvordan man bedst skruer ned for varmen i forbindelse med ferier.

På møderne kan de tekniske serviceledere udveksle erfaringer og give hinanden tips til hvordan de regulerer skolernes forbrug.


 


Fra teknisk serviceleder til teknisk servicekoordinator


Pai Klitholm er fra 1. januar 2014 ansat som teknisk servicekoordinator i Rudersdal Ejendomme. Tidligere var han teknisk serviceleder på Vedbæk Skole.

Pai har det seneste år, ved siden at sit arbejde som teknisk service leder, haft en støttende rolle for skolerne i forbindelse med den tekniske del af ESCO-projektet. Pai har ydet en særdeles engageret indsats og det vil han fortsat gøre i tæt samarbejde med det tekniske personale på skolerne.

I Ruderdal Ejendomme kommer Pai til at arbejde tæt sammen med Søren Hansen og Heine Knudsen, hvorved vi sikrer en god forankring af projektet i Rudersdal Ejendomme. På sigt vil Pai også bruge sine kompetencer i forhold til at identificere og udarbejde energispareprojekter på kommunens øvrige ejendomme.


Afrunding af forbrugsåret 2013


I slutningen af februar/starten af marts vil Michael Edsberg (NCC) og Heine Knudsen (Ejendomme) tage en rundtur på skolerne med henblik på at afslutte regnskabet for 2013.

De vil gennemgå eventuelle korrektioner af baseline, forklare skolens overperformance incitament, samt svare på eventuelle spørgsmål.
Nye konkurrenceparametre i energisparekonkurrencen


Fra og med i år vil den årlige energisparekonkurrence køre efter nye regler.

Hvor vi tidligere har set på den skole, der samlet har sparet mest på varme, el og vand, vil vi fra i år kåre den skole, der har sparet mest på varmen, den skole, der har sparet mest på el og den skole, der har sparet mest på vand. Den skole, der har sparet mest på varmen får førstepladsen, da varme er den dyreste energiform af de tre. Andenpladsen går til den skole, der har sparet mest på elektriciteten, og tredjepladsen til den skole, der har sparet mest på vandet.

Næste år er præmiesummen på 15.000 kr til førstepladsen. 10.000 kr til andenpladsen og 5.000 kr til tredjepladsen

 


Sparometre kører som hidtil trods nye konkurrenceparametre 


Til trods for de nye konkurrenceparametre vil sparometrene (når infoskærmene igen virker) køre som hidtil. Dvs at de tal, der vises på infoskærmen er det samlede tal for el, vand og varme – dog vægtet ud fra energipriser og ikke forbrugte enheder.

Hvis I fortsat ønsker udspecificerede oplysninger, så kan disse hentes fra omega rapporterne, der kan genereres her.

Vi supplerer løbende med spots, der viser stillingen på vand, el, varme for de forskellige skoler.TSL incitamentet udbetales i marts


TSL incitamentet tildeles i første omgang skolelederen på de skoler, der har nået deres mål på teknik og adfærd. Det er herefter skolelederens opgave at uddele til den/de rette medarbejdere.

Incitamentet vil blive udbetalt senest marts.


Beløn en ESCO ildsjæl


Skolerne kan fra 1. maj 2014 indstille en medarbejder, der er særlig engageret i ESCO arbejdet til at modtage ”ildsjæl bonus” på kr. 5.000. 

Ildsjælen kan blive udvalgt på baggrund af sit arbejde med ESCO eller hvis personen har opnået ekstraordinære resultater med sine ESCO-tiltag. Der uddeles ”ildsjæl bonus” til 2 personer og bonussen er skattepligtig.

Nomineringer sendes med begrundelse for nominering til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. maj 2014. Bonussen uddeles i slutningen af skoleåret 13/14.

 


Konkurrencepenge lægges i ESCO-pulje


Der har de sidste 3 år været afholdt konkurrencer, hvor skolerne kunne bidrage med gode historier og logoforslag. Da der ikke har været stor interesse fra skolerne til deltagelse, har vi besluttet at den årlige ”adfærdskonkurrence” erstattes af muligheden for at søge om midler til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af ESCO aktiviteter. Præmierne overgår derfor til en ESCO-pulje.

I forbindelse med fremsendelse af jeres handleplaner senest den 1. juni 2014, har I mulighed for at søge midler fra puljen.
På www.escoler.dk vil I fra 1. april kunne downloade et ansøgningsskema, hvor I skal beskrive og kapitalisere jeres aktivitet, der baseres på 50 % egenbetaling. Efter afholdt aktivitet aflægges regnskab.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgninger og følge aktiviteterne.


Skolerne vil gerne på virksomhedsbesøg


På vinterens ESCO-opfølgningsmøder blev det foreslået, at vi lavede en liste over virksomheder, der tilbyder klasserundvisninger i deres virksomhed.

Hvis din skole allerede har nogle gode kontakter, så send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Alle inputs bliver samlet i et virksomhedskatalog, der kommer til at ligge på escoler.dk.
Skolernes overperformance incitament 


På vores opfølgningsmøder i december 2013/januar 2014, var der flere skoler, der spurgte ind til skolernes økonomiske incitament:

For skolerne findes der en bonusordning, som er knyttet til skolernes besparelser i forhold til den forventede besparelse og som udbetales til skolen.

Denne ordning tildeler skolerne 20% af ekstrabesparelsen, hvis de opnår mere end 10% af den forventede besparelse i kroner.
Den forventede besparelse tager udgangspunkt i aktuelle baselines for året, det vil sige med de korrektioner, som for eksempel er indarbejdet som følge af tekniske ændringer, ekstraordinært og uforskyldt forbrug eller ændret brug af skolen.
For at komme fra enheder i energikilder til omkostninger i kroner er der taget højde for ændringer i forsyninger (for eksempel fra gas til fjernvarme) og der er regnet med de aktuelle priser for 2013. De skoler som opnår en merbesparelse i kroner ud over den forventede på mere end 10% får en bonus på 20% af samlede ekstrabesparelse.

Læs mere om skolernes incitamentsordning

For yderligere spørgsmål kontakt CTS-konsulent Heine Knudsen, tlf: 46112213 eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.