Nyhedsbrev juni 2015  
- særudgave om bæredygtighed på Hop&Rock

Børnefestivalen Hop&Rock havde fokus på bæredygtighed i år. 

Festivalgæsterne blev præsenteret for forskellige handlemuligheder i forhold til affald og energiforbrug.

Formålet var at invitere til dialog og refleksion med børn og forældre.

Men hvordan gik det egentlig?

Vi har fanget nogle af de børn og frivillige, der var med til at sætte særlig fokus på bæredygtighed.Børnene cyklede sig til mobilopladning


Ved festivalens bæredygtige område var der opstillet to cykler, som kunne lave strøm, når der blev trampet i pedalerne. Cyklerne holdt ikke stille i mange sekunder ad gangen. Nye børn kom hele tiden til for at lave lys i lamperne og strøm til mobiltelefonerne. Det hårde arbejde gav et godt indblik i, hvor meget energi der skulle til for at lave strøm.

NCC sponsorerede cyklerne, der lavede strøm. Pernille Toft Bondo fra Sjælsøskolen sørgede for, at alle fik mulighed for at prøve.


Mini-genbrugspladsen gav mange sorteringsmuligheder


Fra Nordforbrændingen kom Hop&Rocks helt egen genbrugsekspert, Jørgen Zølner. Han hjalp børnene med at sortere deres affald. Både Jørgen, i hans lysende gule tøj, og den nye opstilling af skraldebøtter, gav anledning til mange spørgsmål og nysgerrige blikke. 


Hvorfor skal sølvpapir i metalbeholderen? Hvor skal mit ispapir hen? Hvorfor skal popcornhylstret tømmes, før det må komme i papirbeholderen? 


En dum regel blev til mere velgørenhed

Jørgen Zølner sørgede for at alle regler blev overholdt, så festivalens minigenbrug fungerede ligesom en rigtig genbrugsstation.

”Reglen om, at man ikke må klunse, gav dog lidt udfordringer.” Forklarer Jørgen, i telefonen, et par dage efter Hop og Rock ” Der var flere børn, som syntes, at det var en dum regel. De så nemlig et stort potentiale i at købe is og popcorn for pantpengene,” griner han. ”Vi fandt dog en rigtig god løsning, da en af drengene foreslog at pant-pengene i stedet skulle bruges til hjælpeorganisationen ADRA. Jeg lovede at aflevere flaskerne personligt efter festivalen var slut – og det har jeg gjort!”Affaldspatruljer fra Bistrupskolen gjorde en kæmpe indsats


Pædagogerne Christina Ekberg og Michael Noel fra Bistrupskolen var ansvarlige for børne-affaldspatruljerne, som med jævne mellemrum runderede Hop&Rock pladsen for at samle affald.

 ”Den største udfordring lige nu er at finde frem til børnene, når det er deres tur til at gå på patrulje.” fortæller Christina Ekberg midt i mylderet af børn på festivalpladsen. ”Jeg synes, vores børn er rigtig dygtige og gør en kæmpe indsats. Sidste år vadede vi rundt i papir og popcornhylstre på nuværende tidspunkt – sådan er det slet ikke i år.”

Læs mere om Bistrupskolens forberedelser til Hop og Rock, og se Christina Ekbergs overvejelser om, hvordan hun, via Meebook, vil dele Bistrupskolens erfaringer med resten af skolerne i Rudersdal. 


Affaldskit og ansvar til alle SFOérne


Hver enkelt SFO havde medansvar for årets bæredygtige fokus.

Ved ankomsten til Hop&Rock modtog alle SFO´erne et affaldskit og ansvaret for deres egen plads. Resultatet var rene og pæne SFO pladser ved festivalens afslutning.  

Et affaldskit bestod af gule veste fra ”Hold Danmark rent”, arbejdshandsker, niverter og to affaldsposer – en til dagrenovation og en til affald, der skulle sorteres.  

 

 

 

Energiskattejagten sendte børnene rundt på hele festivalpladssen


Teknik og Miljøforvaltningen havde også lavet en bæredygtig aktivitet til børnene. En energiskattejagt rundt på hele festivalpladsen, guidet af spørgsmål om bæredygtighed og klima.  

”Nogle af børnene har løbet turen flere gange, fordi chancen for at vinde skatten bliver større.” griner Camilla Mancher fra Teknik og Miljøforvaltningen, som hjalp børnene afsted. 

Efter festivallen trækker vi lod om biografbilletter, slutter hun.


En god start for bæredygtigheden på Hop&Rock


Hop&Rock valgte bæredygtighed som årets fokus for at børnene kunne forlade Hop og Rock med en større forståelse af genbrug og energiforbrug. 

"Vi har fået utrolig mange positive tilbagemeldinger fra pædagoger, børnene og deres forældre. Det efterfølgende oprydningsarbejde på festivalpladsen var langt mindre end tidligere år, så vi er kommet rigtig godt fra start” fortæller projektleder på Den bæredygtige skole Anette Schjødt Thorsen. Hun slutter af med at sende en stor tak til alle vores bæredygtige samarbejdspartnere.

  • Nordforbrændingen
  • NCC
  • Teknik og Miljøforvaltningen
  • Bistrupskolen SFO
  • Sjælsøskolens SFO
  • Veluxfonden

Foto: Thomas H. Nielsen.