I nyhedsbrevet for juni kan du blandt andet læse nyt omkring en ny ESCO konkurrencen, hvad vinderne af den forrige konkurrence har brugt deres præmie på, samt info omkring Omegasystemet.
Skolernes handleplaner
Det er næsten lykkes at få alle handleplanerne i hus. De indeholder mange spændende projekter som skolerne planlægger at arbejde med i det kommende skoleår. Vi glæder os til at nærlæse jeres planer og følger op på disse i det nye skoleår.
Alle handleplanerne er samlet på www.escoler.dk til inspiration.


ESCO konkurrence
Igen i år afholder vi en konkurrence, hvor I deltager ved at fortælle om igangværende eller gennemførte ESCO aktiviteter. Præcis som sidst er der frie rammer for, hvilken aktivitet I vælger at fortælle om. Det kræves, at aktiviteten dokumenteres. Alle SFO/SKF og lærerværelser vil inden sommerferien modtage flyers der beskriver konkurrencen i flere detaljer. Alle skolerne modtager fire flotte plakater som skal hænge synligt på skolen – så eleverne kan blive inspireret til at deltage. Deadline for indlevering af konkurrencemateriale er 27. september. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i konkurrencen og fortælle om de aktiviteter som allerede indgår i skolernes handleplaner. Indsendte forslag vil blive offentliggjort på escoler.dk efter den 27. september.ESCO præmier gik til Eksperimentarium og hyttetur
Skolerne er kommet i gang med at bruge nogle af de mange gevinster, som er udbetalt i forbindelse med ESCO konkurrencerne. Høsterkøb Skole opnåede en flot andenplads i årets energikonkurrence og pengepræmien på 15.000 kr. blevet brugt til en fælles oplevelse for HELE skolen. I fælles flok tog de tur i Eksperimentarium, hvor de eksperimenterede med naturvidenskabelig leg hele dagen.


5. A fra Vedbæk Skole vandt i 2012 logokonkurrencen. Pengepræmien på kr. 5.000, som gik direkte til klassen, er blevet brugt til ”den fedeste hyttetur ever” med udeskole, fri leg og discofest til de sene nattetimer.


Se flere billeder og læs mere om de to ture på www.escoler.dk  


Kommunernes Tekniske Chefer blev informeret om ESCO i Rudersdal
KTC er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark herunder topchefer i fælleskommunale selskaber.

Den 31. maj var Rudersdal Kommune, ved Områdechef for Teknik og Miljø Allan Carstensen, vært ved et temamøde om ESCO, hvor følgende emner præsenteret: De forvaltningsmæssige og politiske overvejelser ved ESCO, Skole og Families tilgang til ESCO for Rudersdals skoler, midler fra Veluxfonden m.m., initiativer med adfærdsændringer på skolerne, et IT baseret projekt på Skovlyskolen, opnåede resultater, samt de generelle erfaringer med ESCO.

Vi glæder os over at ESCO Rudersdal nu er så langt, at andre kommuner kan inspireres af vores organisation, erfaringer og ikke mindst jeres store indsats for at sænke energiforbruget på skolerne.


Spørgeskemaer til det tekniske personale
Fra august 2013 sendes hver måned et spørgeskema til det tekniske personale på skolerne – skemaet er skolernes mulighed for at indberette uregelmæssigheder i el, vand og varmeforbruget. Kun med denne indberetning kan skolerne få kompensation for nedbrud eller andre uforudsete afvigelser - som de ikke selv er skyld i. Det er derfor MEGET vigtigt at det tekniske personale får udfyldt skemaet hver måned. Alle skolers besvarelser bliver gennemgået ESCO projektets Energicontroller og Rudersdal Ejendomme.Omegasystemet
Vi har haft problemer med fejl i aflæsningen fra målerne på el, vand og varme på skolerne, hvorfor vi valgte at foretage en udskiftning af målerne i løbet af foråret. Vi har fået følgende status på udskiftningen fra Scanenergi:
Scanenergi Solution A/S startede i februar 2013 på udskiftningen af målere og dataloggere på skolerne i Rudersdal kommune. Snart er samtlige målere og dataloggere udskiftet og i gang med at opsamle data. Projektet har været bremset nogle måneder pga. udfordringer med levering af fjernvarmemålere fra forsyningsselskabet, da der på de nuværende målere, ikke var mulighed for at opsamle data til energistyringssystemet. Der er nu fundet en løsning på udfordringen og udskiftningen af målere er igangsat.
Følgende skoler mangler at få udskiftet fjernvarmemålere:
  • Birkerødskole
  • Ny Holte Skole
  • Nærum Skole
  • Skovlyskolen
  • Vangeboskolen

Graddage i Omega
Da udskiftningen af målere skal ske i et samarbejde mellem Scanenergi og forsyningsselskabet, er det svært at give en dato for afslutningen af målerne, men det er vores klare forventning, at udskiftningen er foretaget i løbet af skolernes sommerferie.
Vi har desværre opdaget en mindre fejl i registreringen af varmeforbruget i Omega. Fejlen opstår når der foretages graddagsregulering. Med graddagsregulering tages der højde for, at temperaturen kan svinge betydeligt fra år til år. Der foretages en regulering, så det bliver muligt at afgøre, om skolen har brugt mere energi end "normalt". Denne graddagsregulering foretages normalt for en måned eller en uge af gangen. I Rudersdal har vi dog besluttet at følge energiforbruget dagligt.
Når vi foretager en graddagsregulering dagligt kan der opstå nogle "hop” i det beregnede varmeforbrug. Derfor er nogle af jer måske blevet bekymrede, da I så på tallene for specielt uge 19 og 20 i år.
Vi er nu i gang med at tilrette graddagsreguleringen, så der ikke graddagsreguleres på døgn hvor gennemsnitstemperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. Derfor vil I måske opdage, at tallene for jeres varmeforbrug i ugerne 19, 20 og 22 ændrer sig. Vi beklager, hvis nogle af jer har fået kaffen galt i halsen på grund af forkerte målinger. Fejlen bliver rettet, og vi har sørget for, at lignende problemer ikke opstår igen.


Kommunikationsmedarbejder på barsel
Den 14. juni gik kommunikationsmedarbejder Helle Milton Carlslund på barsel. En barselsvikar forventes ansat pr. 1. august 2013.
Henvendelser bedes rettet til Rikke Lund Dragsted på E-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .


Ferielukning
Sommerferien venter lige om hjørnet, men inden da kan I alle nå at hjælpe jeres tekniske personale. De har ansvaret for at skolerne bliver energilukket i ferien, men I kan hjælpe dem med at sikre store energibesparelser. I kan nemlig hjælpe med at tjekke:
  • Er der slukket for alle PC’ere, projektorer, smartboards og højtalere? 
  • Er alt lyset slukket? 
  • Er alle døre og vinduer lukket? 
I ønskes alle en rigtig god sommer.Vi glæder os til skoleåret 13/14. Skole og Familie