I dette første nyhedsbrev får du en status på, hvor langt vi er kommet siden kick-off-seminaret i september. Du får en lille forsmag på, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Skærmene på skolerne præsenteres, det samme gør de gode ideer fra arbejdsgruppernes handleplaner og spørgeskemaundersøgelsen. Endelig kan du kan se rammerne for ESCO konkurrencerne de kommende 5 år...........

Så er vi klar til at skyde det nye år i gang med et nyhedsbrev fra Projektgruppen/ESCO Adfærd.

Handleplaner

Alle skolerne er blevet bedt om at udarbejde en handleplan for, hvordan I vil arbejde med ESCO Adfærd i den nærmeste fremtid. Vi er glade for at have modtaget handleplaner fra alle, tak for det. Det er dejligt at se, at I har så mange gode ideer ude på skolerne. Alle handleplanerne vil blive gjort tilgængelige på en ESCO hjemmeside, som er under udarbejdelse. Nedenstående eksempler er et lille udpluk af de mange gode projekter, der arbejdes med på skolerne. Listen er ment som inspiration til jeres fortsatte arbejde med ESCO Adfærd.

Energiagenter: Elever skal gennemgå et kort "uddannelsesforløb" så de kan undervise andre
elever på skolen i energirigtig adfærd.

ESCO duks: En elev får til opgave at huske på, at alt skal lukkes og slukkes efter sidste time.

Undervisningsforløb: Undervisning af 5. klasser under emnet "energi og miljø". I undervisningen skal eleverne bl.a. udarbejde rammerne for en konkurrence til 0.-4. klasse. 5.
klasserne skal desuden besøge de mindre klasser og fortælle om emnet og konkurrencen.

ESCO kampagner: Kampagner udarbejdet af eleverne selv. I form af plakater, billeder, breve til forældre og fritidsbrugere eller små videospots til hjemmesiden.

Sparedage: En el-fri dag kan give eleverne en oplevelse af, hvordan det er at undvære strøm.

Til april følger vi op på de handleplaner, der nu er afleveret. Jeres arbejdsgruppe vil blive bedt om at komme med en status for, hvordan det går med implementeringen af de planlagte ideer, og så vil vi gerne høre, om der er nye på tegnebrættet.

Spørgeskemaundersøgelserne

I uge 43 - 44 deltog 5.–7. klasserne i en spørgeskemaundersøgelse. I alt svarede 1.348 elever på spørgsmål om ESCO-emnerne varme, strøm og vand. Det klarede eleverne flot, og de skal alle have tak, for deres mange gode svar og spændende overvejelser omkring miljø og bæredygtighed. Næste år rykker vi undersøgelsen lidt frem, så besvarelsen finder sted i ugerne 39 – 41. Det bliver de samme elever, der deltager i undersøgelsen. Vi er spændte på at se, hvor meget elevernes viden, holdning og adfærd har udviklet sig til den tid.

Brugerundersøgelsen udmundede i en rapport, som er formidlet til skolernes arbejdsgrupper. Undersøgelsen viser, at mange elever har tydelige grunde til at spare på energien – og kun meget få giver udtryk for, at det gider de ikke. Hvilket er et glædeligt udgangspunkt for det fremtidige ESCO arbejde.

Det kan synes som om, mange elever har deres viden fra TV-programmer om klimaforandringer på kloden samt specifikt om Afrika, mens kun ganske få ser sammenhænge i deres nærmiljø. Flere angiver f.eks. at de vil spare, fordi det er synd for dem i Afrika, mens de selv er så heldige at bo i et land med masser af ressourcer.

Flere af eleverne demonstrerer en særdeles stor viden om miljømæssige sammenhænge. Eks. "vi skal spare på varmen, fordi de fossile brændstoffer sviner og giver CO2 i luften. CO2 ødelægger ozonlaget. Når ozonlaget ødelægges får vi global opvarmning og isen smelter… og isbjørnene dør."


Hvis du er interesseret i at se nærmere på resultaterne fra brugerundersøgelsen, kan du kontakte
arbejdsgruppen på din skole.

Konkurrencer
Vi er så heldige, at vi i ESCO regi har mulighed for at afholde konkurrencer, hvor vi har flotte
præmier på højkant. De næste 5 år vil der to gange årligt blive uddelt:
1. præmie på 25.000 kr.
2. præmie på 15.000 kr.
3. præmie på 10.000 kr.

Alle skolerne har forskellige udgangspunkter for arbejdet med ESCO Adfærd. Derfor er det besluttet, at konkurrencerne skal afgøres ud fra to forskellige parametre, de målbare resultater og de gode ideer. Konkurrencerne i maj måned baserer sig på de tekniske og målbare besparelser der er gjort på skolerne. I november måned bliver konkurrencen derimod afgjort på baggrund af de gode ideer og den ekstraordinære indsats, som skaber opmærksomhed og viden blandt skolernes elever.

For at komme godt i gang med de gode ideer vil de to første konkurrencerunder, i maj 2012 og
november 2012, præmiere de skoler, som har gjort en ekstraordinær indsats i arbejdet med den
gode ide. Herefter præmieres skiftevis den gode ide og de målbare resultater. Oversigten over de
førstkommende konkurrencer ser således ud:

Konkurrence type Deadline for indstilling af projekter Præmieuddeling
Den gode ide marts - 2012  maj 2012 
Den gode ide september - 2012  november 2012
Målinger -  maj 2013 
Den gode ide september - 2013  november 2013 
Målinger - maj 2014 

   

  
 
 
 Det eneste kriterium for konkurrencerne om "den gode ide" er, at projektet involverer eleverne. I vælger selv, hvordan præsentation og dokumentation af projektet skal udformes. Men det er vigtigt, at I på en eller anden måde viser, hvad I arbejder med – i tekst, billeder eller video. Deadline for indstilling af projekter fremgår af skemaet.

Præmierne overrækkes til skolerne, som selv får mulighed for at afgøre, hvad pengene skal bruges til.

Status for skærme på skolerne

Skærmene på skolerne fungerer ikke grundet tekniske problemer. Der kan ikke gives en præcis dato for, hvornår skærme kommer op at køre. Vi vender tilbage med en ny opstartsdato så snart vi har en afklaring.

Det er tanken, at skærmene, ud over at præsentere "sparometrene", også skal vise forskellige historier om ESCO. For at disse historier bliver så relevante og spændende som muligt, skal I selv være med til at fortælle, hvordan I arbejder med jeres ESCO projekter. Det kan være lærere og pædagoger eller elever, der producerer tekster eller tager billeder, som kan uploades på skærmen. Derfor opfordres I allerede nu til at tænke over, om I har en ide eller en historie, som I har lyst til at dele med resten af jeres skole.

Status for ESCO hjemmesiden

En ESCO Adfærd hjemmeside er under udarbejdelse. Formålet er at skabe en side, der udvikler sig i takt med ESCO projektet de næste 5 år. I første omgang fokuserer vi på at få skabt et solidt fundament for inspirationssøgning til lærere og pædagoger.

Arbejdsgrupperne ude på skolerne løfter en stor del af denne opgave ved at indsamle og kategorisere inspirationsmaterialet. Det gælder både eksisterende materiale, såvel som de projekter I løbende udvikler ude på skolerne. Vi forventer, at hjemmesiden er klar første kvartal af 2012.

Såfremt I ønsker at deltage i et testpanel, der skal afprøve ESCO hjemmesiden, bedes I kontakte Helle Milton Carlslund på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Spørgsmål og gode ideer

Husk, har du en spændende ide, en sjov oplevelse, en god historie eller er der information, du savner - som andre skoler også kunne have glæde af, så kontakt Helle Milton Carlslund på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .