I nyhedsbrevet for december kan du blandt andet læse, at Velux Fonden har valgt at støtte ESCO i Rudersdal Kommune med 5 millioner kroner. Læs også om resultaterne fra brugerundersøgelsen og om ESCO nissen der besøger skolerne.

Nyhedsbrev ESCO Adfærd - december 2012

ESCO Adfærd har modtaget 5 millioner kroner i støtte fra Velux Fonden. Bevillingen understreger, at ESCO projektet er banebrydende og ambitiøst i både i form og løbetid.

Et af hovedargumenterne for støtten er projektets ambitiøse mål om, at 1/3 af de forventede besparelser skal indhentes gennem ændrede vaner og rutiner blandt skolens brugere. Det er et ambitiøst men realistisk mål.

Læs mere om baggrunden for Velux-fondens beslutning om at støtte ESCO i Rudersdal Kommune her.Brugerundersøgelse


Igen i år har en udvalgt elevgruppe svaret på ESCO projektets brugerundersøgelse.

Det er anden gang, brugerundersøgelsen gennemføres, og det betyder, at vi for første gang kan aflæse en udvikling i elevernes besvarelser. 

Topscoren i positive ændringer finder vi på Bistrupskolen. Her har den nuværende 8. klasse ændret ikke kun viden, men også holdning og adfærd i forhold til vand. Viceskoleleder Karsten Degn mener, forklaringen skal findes i et stort projekt om netop vand og vandkredsløb, som 8. klasse har arbejdet med i biologi.

En anden, mindre positiv, konklusion fra brugerundersøgelsen er, at elevernes kendskab til arbejdsgrupperne er begrænset. Til spørgsmålet ”Ved du, hvem du skal henvende dig til, hvis du har en god ide?” svarer overraskende mange elever, nej. Det svar vil projektgruppen meget gerne have ændret til et klart, Ja! I løbet af næste år.

Der findes naturligvis mange andre spændende konklusioner på brugerundersøgelsen. Hele rapporten om elevernes udvikling i holdning, viden og adfærd finder du her. Er du interesseret i yderligere information om brugerundersøgelsens resultater, så kontakt Adfærdspsykolog Bente Andersen-Ledet på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Fortæl og Vind konkurrencen


Fortæl og Vind konkurrencen er desværre aflyst, fordi overraskende få skoler valgte at deltage. På baggrund af de flotte pengepræmier der var på højkant, vurderede projektgruppen, at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag til at udvælge tre vindere.

De få skoler som har lagt et stort arbejde i deres konkurrencebidrag har mod0074aget en symbolsk pengepræmie som belønning. Alle konkurrencebidrag vil snarest kunne findes i inspirationsmaterialet på www.escoler.dk

Projektgruppen ønsker følgende klasser tillykke med præmien på 1.500 kr. Alle disse bidrag indgår naturligvis i Fortæl og Vind konkurrencen som gentages i 2013.

 


ESCO pulje


Aflysning af Fortæl og Vind konkurrencen betyder, at projektgruppen nu råder over en pulje på kr. 33.000.

Puljen skal bruges til ESCO relaterede aktiviteter, som kan være med til at drive ESCO projekter videre på skolerne. Puljebidragene kan uddeles til mange forskellige formål afhængige af, hvilke behov skolerne eller arbejdsgrupperne har. Det kan være tilskud til opkvalificering af nøglepersoner, bidrag til ekskursioner, indkøb af specialmaterialer eller eventuelt indkøb af mere lærer-tid til udarbejdelse af undervisningsmateriale. 

Boksen viser de kriterier som puljeansøgningerne skal overholde:  

HUSK: Projektgruppen skal have ansøgningerne inden vinterferien senest fredag d. 8. februar 2013.

Ansøgningerne skal sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .Opfølgning på ESCO event

Den 7. februar 2013 fra 14 - 16 følges op på ESCO-eventen. Det sker i Storesal på Stationsvej 36 i Birkerød.

Omegasystemet har været i drift siden september måned, og skolernes medarbejdere har haft god mulighed for at teste systemet. Derfor bruger projektgruppen og arbejdsgrupperne et par timer på at sikre erfaringsudveksling skolerne imellem.

Modsat eventen bliver det skolerne selv, der står for ”underholdningen”. Vi skal høre fra ledere, teknisk servicepersonale og lærere. Hver gruppe giver et indblik i, hvordan de har brugt Omegasystemet, og hvad de har fået ud af det. Der lægges op til åben snak og spørgsmål i plenum. 


Projektgruppemøder på skolerne

Projektgruppen vil gerne sikre et tættere samarbejde med skolerne i 2013. Derfor bliver projektgruppemøder til næste år afholdt ude på skolerne. Formålet er at sikre en bedre mulighed for sparring og ideudvikling, samt en øget involvering af arbejdsgrupperne i forhold til de centrale ESCO begivenheder.  


Sparometre på Infoskærmene


Sparometrene har fået nyt design og nye tal. Fremover kan elever, lærere og andre interesserede følge med i energiforbruget på skolernes Info-skærme. Tre centrale tal kommer til at fremgå helt tydeligt. 
  • Hvor meget har skolen sparet – siden januar 2012
  • Hvor meget forventer man, at skolen kan spare?
  • Hvor meget har skolen sparet i forhold til det forventede? 
Det sidste tal, som viser besparelser over det forventede niveau, er det helt centrale i forhold til den kommende energikonkurrence. De tre skole som har sparet mest – over det forventede niveau vinder nemlig energikonkurrencen.

Enerigkonkurrencen

Skolernes energiforbrug er blevet målt i et helt år, og snart er det tid til at gøre status. Hvem har sparet mest gennem ændrede vaner og rutiner? Hvem vinder de flotte pengepræmier?

For at gøre konkurrencen fair har projektgruppen fra start defineret forskellige forventninger til skolerne. Nogle skoler har haft mulighed for at spare rigtig meget på energien, mens andre, allerede inden ESCO-projektet, havde fokuseret på at nedbringe energiforbruget. Nogle skoler har store energislugende svømmehaller, mens andre slet ikke har aften-aktivitet.

Energikonkurrencen, som afgøres til februar 2013, baserer sig alene på, hvor meget skolerne har sparet ud over det forventede niveau. Læs mere om tallene bag konkurrencen på www.escoler.dk

Michael Edsberg fra NCC har brugt den seneste måned på at korrigere alle skolernes energi-tal, så udefrakommende faktorer ikke påvirker skolernes resultater. Ekstra energiforbrug kan være opsætning af varmeblæsere eller energi-omkostninger til håndværkere.

For at sikre at alle afvigelser fremover registreres korrekt er projektgruppen, i samarbejde med Tekniske Serviceleder Mogens Slotved Nielsen, i gang med at udarbejde et skema til registrering af uregelmæssigheder. 


ESCOs Julenisse


I december måned kommer ESCOs julenissen på besøg på alle skolerne.

Arbejdsgrupper, elever eller andre frivillige tager billeder af julenissen, som gemmer sig steder, hvor der er el, vand eller varme forbrug. Nissens udskejelser vises på Info-skærmene – i hele julemåneden.

Tre gange i december uddeles en julehyggekurv til den skole, der har taget det bedste billede.

Nissens rundtur er desuden illustreret her.Spørg projektgruppen

Projektgruppen får mange forskellige henvendelser fra arbejdsgrupper, elever og tekniske personale. Derfor har vi valgt at introducere en mini brevkasse her i nyhedsbrevet, så alle interesserede får samme svar.

Dette spørgsmål har projektgruppen modtaget fra flere forskellige skoler, hvor kvikke og observante elever undrer sig.  

Dette spørgsmål har projektgruppen modtaget fra flere forskellige skoler, hvor kvikke og observante elever undrer sig.  

Projektgruppen har valgt at introducere Info-skærmen fordi den giver en fleksibilitet ingen andre medier har. Michael Edsberg fra NCC forklarer. ”Hvis vi havde lavet plakater, for hver af de spots som vises på Info-skærmen, så havde det ikke alene været tidskrævende, men også meget energitungt. Produktion af plakater, koster både papir, strøm til computer og energi til trykkeri og transport.”

Michael fortæller, at Info-skærmen er særligt udvalgt til dette projekt, fordi den er den mest energivenlige på markedet. ”Vi gør dog, hvad vi kan for at spare på energien” forklarer han. Computeren bag skærmen slukker automatisk hver eftermiddag. Info-skærmene derimod går kun i dvale, fordi den ikke kan gemme de indstillinger, den er sat op med. Hvis skærmen slukkede hver eftermiddag, skulle den genindstilles hver morgen.

Michael slutter af med at fortælle, at skærmen bruger 280 W, når den er tændt, i dvale er det ca.10 %. I løbet af et år bliver det til 2.800 kroner, når skærmen skifter mellem 12 timers tændt og 12 timers dvale.

Der er ikke begrænsninger på, hvor mange personlige logind en skole kan få til omega. Med et personligt logind har man mulighed for at få tilsendt rapporter direkte til sin egen e-mail. 


Hvis man er interesseret i et personligt login, skal man kontakte Søren Hansen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Han skal bruge navn, bygning og e-mail for at oprette en profil.

Det er dog ikke nødvendigt at have et personligt logind for at trække grafer fra Omega. Alle skoler har fået et fælles logind, som er blevet udleveret til arbejdsgruppen sammen med en kort brugermanual. Arbejdsgrupperne opfordres til at videregive denne til alle interesserede.

Manualen og et direkte link til Omega-portalen finder du her.  

Der er desuden oprettet et offentligt login, som alle kan benytte, det kræver ingen adgangskode. Man skal blot skrive Skoleescorudersdal som brugernavn.  Alle arbejdsgrupper som er interesseret i at få genopfrisket, hvordan man læser graferne i omegasystemet opfordres til at kontakte Michael Edsberg fra NCC på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Han besøger gerne skolerne. 
God Jul og Godt energivenligt nytår til alleHilsen
Projektgruppen