Nyhedsbrev april 2015

I Nyhedsbrevet kan du denne gang læse om årets Hop og Rock festival, som gerne vil være mere bæredygtig, du kan læse om et nyt måleinstrumentet, som giver mulighed for at følge indeklimaet endnu tættere end tidligere og du kan se nogle af de sjove og tankevækkende præsentationer som Trørødskolens elever har lavet om deres studierejse i Japan. 
Imponerende årsresultat giver bonus til skolerne


I 2014 blev den samlede energibesparelse igen rekord stor. Derfor havde Michael Edsberg (NCC) og Heine Knudsen (Ejendomme) bonus-checks med på flere skolebesøg i forbindelse med afrundingen af energiåret 2014. 

Bonus-checken tildeles i første omgang skolelederen på de skoler, der har nået deres besparelsesmål. Det er herefter skolelederens opgave at uddele belønningen til den/de rette medarbejdere. 


Samarbejde med en bæredygtig virkelighed 


Som en del af Åben skole – Rudersdal bliver det muligt at indgå samarbejdsaftaler med et bæredygtigt fokus.

Et nyt digitalt mulighedskatalog vil gøre det meget nemmere for folkeskolen og samarbejdspartnere at finde hinanden. 

Den bæredygtige skole er flot repræsenteret på den nye hjemmeside med rigtig mange tilbud fra specialister inden for natur og miljø. Enkelte tilbud afvikles efter først-til-mølle-princippet – så det er en god ide at holde sig orienteret.
En stor del af disse tilbud er støttet økonomisk af Den bæredygtige skole med midler fra Veluxfonden.

Den nye hjemmeside bliver offentlig tilgængelig i slutningen af maj måned. Læs mere her


To skoler går forrest for at sikre bæredygtighed på Hop og Rock


Sjælsøskoles SFO har taget ansvaret for den aktivitet som handler om miljørigtig og bæredygtig energi.

Aktiviteten kommer blandt andet til at fokusere på, hvor meget energi der skal til, for at vi kan oplade vores mobiltelefoner.

De forskellige aktiviteter skal give en ide om, hvad energi er, og hvor meget vi bruger den i vores hverdag.

Bistrupskoles SFO planlægger at lave affaldspatruljer, som vil hjælpe alle dem, der kommer til at tabe affald på festivalpladssen.

Affaldet skal afleveres på en minigenbrugsplads – hvor Nordforbrændingen har stillet en mand til rådighed. Han vil sikre at alt affald sorteres korrekt. Elevernes indsats skal skabe fokus på vores fælles ansvar for at efterlade naturen (festivalpladssen) lige så smuk som vi møder den.

Bæredygtig Hop og Rock i Rudersdal avisNye målere giver skoler mere detaljeret viden om indeklimaet


I slutningen af 2014 fik tre skoler i Rudersdal Kommune mulighed for at følge indeklimaet endnu tættere end tidligere. Skolerne tog nemlig måleinstrumentet IC-Meter i brug.

Sjælsøskolen er en af de foreløbig tre skoler, som har prøvet IC-Metret.
Afdelingsleder Kristine Pico Ørsted bruger målerne til at følge indeklimaet nøje. Læs mere her
Fællesmøde den 8. juni


Åben skole afholder et fællesmøde d. 8. juni kl. 15.00 – 18.00 på Trørødskolen.

Arrangementet får form som - mulighedernes marked. Skolernes repræsentanter kan møde de mange samarbejdspartnere og indgå konkrete aftaler for det kommende skoleår.

Mødet er for alle lærere, pædagog er og ledelser på folkeskolerne i Rudersdal kommune og aktører fra foreningslivet, kulturinstitutioner, erhverv og uddannelsesinstitutioner.

 

 


Japanernes syn på bæredygtighed


En gruppe elever fra Trørødskolen har undersøgt japanernes syn på bæredygtighed og klima. Eleverne har lavet en række præsentationer om deres oplevelser i Japan.

Mød elevernes værtsfamilier, og se hvordan de forholder sig til energiforbrug og klimaudfordringer.