Her får du et hurtigt overblik over alle de gode ideer, der arbejdes med på skolerne i Rudersdal Kommune. Tjek listen ud og få gode ideer til dit næste energiprojekt.

Du kan også kigge i inspirationsmaterialet, hvis du savner mere materiale. 


Listen er opdelt efter de målgrupper som skal arbejde med ideerne.

Hele skolen
- Quiz spørgsmål på gangene
- ”Maskinrumsobservationer”. Udnyttelse af ombygning, eleverne kan se, hvor vand, el, og varme kommer fra. (Bistrupskolen)
- Forevisning af ESCO skærm
- ”infoKiosk” – ved siden af ESCO skærm. Den viser elevproducerede nyheder om miljøtiltag på skolen.
- Alle giver besked til den tekniske servicemedarbejder, hvis vandet løber. 
- Alle tager tøj på efter årstiden.

Lærere og pædagoger
- Information af forældre
- Styre og strukturere elevernes arbejde med ESCO kampagner

Undervisningsforløb/SFO aktiviteter
- lokale konkurrencer.
- Undervisningsforløb i 3. klasse ”Hvad er ESCO” (Høsterkøb Skole)
- Undervisningsforløb i 4. klasse ”Om energi. Hvordan sparer man energi.” (Høsterkøb Skole)
- Emneuge – ”Høsterby – en bæredygtig by.” (Høsterkøb Skole)
- Elevprojekt: 5. klasser udarbejder rammerne for en konkurrence i 0. til 4. klasse
- energiprojekt ”energiagenter for en dag” (Experimentariet) (Vedbæk Skole)
- Undervisningsforløb i 8. klasse ”alternativ energi”: Bygger vindmøller, undersøger, læser, skriver og holder oplæg for hinanden. (Sjælsøskolen)
- Blog om klima og miljø med film, musik, interviews – (Kajerødskolen/Vangeboskolen)
- ESCO-rap – indspilles i musiktimen – udgives på bloggen (Kajerødskolen)
- Temauge i SFO – ”Hvordan kan vi spare på energien, og om oprydning og skrald” (Sjælsøskolen)
- Lokal science uge – uge 38 (Trørødskolen)
- Studietur til klimavenligeSamsø (Trørødskolen)
- Undervisningsforløb i 5 klasser ender med, at eleverne bliver udnævnt til klimaagenter.
- Temauger om ESCO
- Rundtur på skolens varmecentral med Michael Edsberg fra NCC – Både skole og SFO
- Kampagner udarbejdet af eleverne. Eks. ”Luk og Sluk” plakatkampagne

Leder/arbejdsgruppe
- Konkret idekatalog
- Midtvejsevalueringer
- Opslagstavler med ESCO informationer
- Miljøråd
- Information til forældre ved orientering på møder og løbende kontakt. Bl.a. skolens varmepolitik – husk ekstra tøj
- ESCO er fast punkt på med-møder, møder i Pædagogisk Råd, Elevrådsmøder og skolebestyrelsesmøder.
- Involvering af skolebestyrelsen – fundraising til etablering af 0-energihus (Trørødskolen)
- Sikre aflønning af ESCO-patruljen
- Stillingsopslag til ESCO-Patruljen

Teknisk servicemedarbejder
- Timere på alle toiletter, slukker efter 5 min
- Termometre i alle rum
- Montering af tænd/sluk ur på computere, vandkølere, computerskabe mm.
- A+ køleskabe
- Opgørelse af køleskabe, mikroovne, elkedler og andre el-apparater. (ud med de overflødige)
- Tjekker, at alt er slukket, når skolen er lukket

Eleverne
- Børnemøder om hvordan man kan spare på energien
- Konkurrencer for andre elever
- ESCO-duks skal sikre, at alt er lukket og slukket efter sidste time
- Energipatrulje/ Energiagenter – Frontløbere for de små elever. Eks. elever underviser elever.
- Energiambassadører - kan uddele smileys, klistermærker – besøger alle klasse og informerer om ESCO
- Elevråd holder møde en gang om måneden. opsamler gode forslag til energibesparelsestiltag.