Liste med gode ideer fra handleplaner 2011. Opdelt efter de målgrupper som skal arbejde med projektet.

Hele skolen
- ”Find isbjørnen”  – på kontorgangen
- ESCO sang synges til morgensang
- Posters på gange, spots på Intra og hjemmeside
- Interne konkurrencer mellem Klasse/Afdelinger/indskoling/mellemskoling/udskoling
- ”infoKiosk” – ved siden af skærmen. Den viser elevproducerede nyheder om miljøtiltag på skolen
- Alle skal give besked til den tekniske servicemedarbejder, hvis vandet løber et sted
- Alle tager tøj på efter årstiden

Lærere og pædagoger
- Inddrage forældre ved orientering på møder, i den løbende kontakt og gennem eksisterende nyhedskanaler.
- Styre og strukturere elevernes arbejde med udvikling af ESCO kampagner
- Undervisning i energiforbrug og konsekvenser
- Sikre at ESCO er en del af klassens job-hjul   

Undervisningsforløb
- Elevprojekt: 5. klasser udarbejder rammerne for en konkurrence i 0. til 4. klasse
- Elevprojekt: Kampagner rettet mod skolens ældste elever. Kan være: små opslag, hjemmesidespots, klassebesøg, konkurrencer, pressemeddelelser til forældre og lokalavis mv
- Sparedag / El-fri dag. Give eleverne en oplevelse af, hvordan det er at undvære strøm en hel skoledag
- Temauger om ESCO
- Kampagner udarbejdet af eleverne. Eks. ”Luk og Sluk” plakatkampagne

Leder/arbejdsgruppe
- Koble ESCO på grønt flag ordning
- Miljøråd
- Information til forældre ved orientering på møder og løbende kontakt
- Løbende orientering af lærerne

Teknisk servicemedarbejder
- Teknisk serviceleder tæller op hver dag – hvilke klasser husker at lukke og slukke + opgør månedlige statistikker. Synliggør målingerne
- Fjerner dørholdere der gør det muligt for yderdøre at stå åbne
- Termometre i alle rum
- Montering af tænd/sluk ur på vandkølere
- Tænd/sluk ure hvor det er muligt
- Opgørelse af køleskabe, mikroovne, el-kedler og andre el-apparater. (ud med de overflødige)
- Opladerskabe til bærbar Pc'er
- Tjekker at alt er slukket når skolen er lukket

Eleverne

- ESCO-duks skal være obs. på sidste time – alt skal lukkes og slukkes
- Energipatrulje - Energiagenter – Frontløbere for de små elever. Eks. elever underviser elever. Eks. gennemgår et kort ”uddannelsesforløb”
- Energiambassadører der kan uddele smileys, klistermærker
- Elevråd kommer med gode forslag til energisparetiltag
- Klassens dagshjul, ugehjul, årshjul i forhold til ESCO