Præmieoverrækkelse og inspiration til omega i undervisningen

7. februar 2013 mødtes alle skolernes arbejdsgrupper til afgørelsen af ESCO projektets første energikonkurrence. Ud overpræmieoverrækkelserne, var eftermiddagens dagsorden præget af omegasystem, som blev introduceret på eventen i 2012.  


Eftermiddagens program var sammensat af indslag fra Skole og Familie, NCC, arbejdsgrupperne selv og Energitjenesten. Dagsordenen så således ud.

1. Velkommen
v/ Martin Tinning, skole og familiechef


2. Præmieoverrækkelse
v/ Daniel E. Hansen, Fmd. f. Børne- og skoleudvalget

Præmierne blev overrakt med følgende begrundelser:

Tredjepræmien og checken på 10.000 kroner går til Skovlyskolen, der i 2012 har opnået en besparelse på el 29 %, varme på 17 % og vand på 28 %, hvilket er 15 % point over det forventede.

"Skolen har stået for årets bedste slutspurt. I sidste halvdel af 2012 har Skovlyskolen virkelig sparet på energien. En stor del af denne besparelse skyldes en flot indsats fra skolens tekniske serviceleder, som har fået rigtig godt styr på det nye CTS anlæg." fortalte Daniel E. Hansen


Andenpræmien og checken på kr. 15.000, går til Høsterkøb Skole der i 2012 har opnået en besparelse på el 31 %, varme på 0 % og vand på 40 %, hvilket er 18 % point over det forventede.

"Høsterkøb Skole har allerede, med et grønt flag, fået anerkendelse for miljøvenlig indsats, og har således allerede inden ESCO projektet fokuseret  på at agere klimavenligt. Høsterkøb Skoles energibesparelse skyldes et stort engagement fra alle skolens medarbejdere og ikke mindst skolens elever." Forklarede  Daniel E. Hansen

  
2.præmie til Høsterkøb Skole                     3 flotte præmiechecks blev uddelt

Førstepræmien og checken på kr. 25.000, går til Vedbæk Skole der i 2012 har opnået en besparelse på el 28 %, varme på 36 % og vand på 21 %, hvilket er 20 % point over det forventede.

Vedbæk Skole har udvist et imponerende engagement for ESCO projektet. Alle på skolen - teknisk personale, ledelse, lærere og elever har investeret både tid og kræfter i projektet.

Vedbæk Skole er et godt eksempel på at de store resultater kommer når hele skolen arbejder sammen.
Fra Vedbæk Skole Pai Klitholm, Teknisk Serviceleder og Toni Besjakov, Skoleleder. Foto: Christina Guldbrandt


3. Tallene bag resultaterne
v/ Søren Søgård, afdelingschef NCC. Skolernes samlede besparelser

4. 
Omega i undervisningen - Vangeboskolens erfaringer v/ Claus Didriksen, administrativ afdelingsleder – se undervisningsoplæg her

5. Omega i undervisningen – Vedbæk Skoles erfaringer v/ Elsebeth Troelsgaard, lærer og Toni Besjakov, skoleleder – fortæller om baggrunden for de ESCO dage skolen netop har afholdt

6. Inspiration til mere ESCO i undervisningen v/ Janus Hendrichsen, Energitjenesten. Bliv inspireret af oplægget om Energi og didaktik eller tjek undervisningsopgaverne til indskoling, mellemtrin og overbygning. 

 

Energikonkurrencen i pressen

Frederiksborg Amtsavis

Rudersdal Avis