Der er god og forventningsfuld stemning fra start da over 80 lærere, ledere og teknisk serviceledere er samlet til ESCO-event den 11. september på rådhuseti Birkerød. Måske skyldtes det, at Peter Lund Madsen kommer og giver et oplæg om vanens magt og placering i hjernen.

Inden ’Hjerne-Madsen’ træder på scenen, fortæller Skolechef Martin Tinning om rammerne for Rudersdal Kommunes ESCO projekt.

NCC-direktør Jørgen Christensen følger op på Skolechefens indslag: Vi har puttet en masse ingredienser i gryden og sat varme under – lige om lidt bobler den”. Med denne metafor henviser han naturligvis til ESCO-projektets tekniske og menneskelige elementer, der sammen skal sikre energibesparelser på kommunens skoler. 

Hjerne-madsen underholder og informerer om Vanens magt

Endelig bliver det Hjerne-Madsens tur. Han fortæller om, hvordan vores hjerne har været på en lang rejse fra krybdyrets gang på jord, til menneskets hjerne i dag. Han forklarer, hvordan der fortsat er levn i vores hjerner fra disse dumme dyr.

Hvad enten vi taler om den hvide haj eller om strudsen eller katten, så er dyrene fuldautomatisk styret af sine drifter.

De levn fra fortiden, som vore hjerner indeholder, hører til det ubevidste lag – det er dér hvor vanerne hører hjemme. Det underbevidste lag ligger – ifølge hr. Madsen – langt dybere hos børn end voksne. Skal vi arbejde med vaner, er vi altså nødt til at hive fat i de handlinger vi udfører, uden at skænke dem en tanke, (det underbevidste lag) og hive dem op til den bevidste overflade. Her kan vi omprogrammere dem, og forsøge at lægge dem tilbage i ’kroppen’ igen som vaner.

Stort udbytte fra Workshops

Stemningen er høj, da deltagerne fordeler sig i tre workshops:

-       Ledere

-       Lærere og pædagoger

-       Teknisk servicepersonale

Alle skal præsenteres for OMEGA-systemet, som måler skolernes energiforbrug. Hver faggruppe skal have en smagsprøve på, hvad de kan bruge systemet til i deres arbejde?

I alle tre workshops er deltagerne engageret, og generelt får alle et stort udbytte i form af inspiration, aha-oplevelser, ny viden og opklaringer.

Networking giver gode ideer

Mogens Nielsen, Teknisk Serviceleder fra Nærum Skole, har været meget begejstret for pauserne på eventen, og det er ikke fordi han syntes, at det har været hårdt at være på event, men fordi det også har været værdifuldt at møde de andre faggrupper. En snak med en skoleleder gav input til at synliggøre besparelserne for børnene på en mere håndgribelig måde, end via grafer (der fint henvender sig til de større klasser). 

                                                                                                                          
 Fotos: Anne Dahl Kristensen, Rudersdal Avis

Ny viden fra Energitjenesten

I lærere og pædagog workshoppen fik Thomas Geertz Hansen fra Vangeboskolen, både inspiration og egne idéer, da ESCO-kollegerne var samlet. En landsdækkende pulje, til brug for bæredygtighed i undervisningen, blev også nævnt, hvilket gav Thomas ny viden og inspiration. Han var også meget glad for oplægget fra Janus Hendriksen fra Energitjenesten.

Nye spændende muligheder med OMEGA

OMEGA viste sig som en positiv overraskelse for Skoleleder Toni Besjakov fra Vedbæk Skole, fordi systemet også kan bruges til at afsløre kostbare lækager. Den tekniske serviceleder på skolen havde, via OMEGA-systemet, nemlig sporet sig frem til, at der måtte være tale om en lækage på vandrørene.

Toni mener, at det vil være en gevinst at OMEGA integreres i undervisningen, og eleverne arbejder med måleresultaterne i f.eks. matematik. På hendes skole har de ansat større skoleelever til at arbejde med ESCO – og måske kan de være ambassadører for de mindre skoleelever, kom hun på.
De gule sedler blev flittigt brugt på workshoppen for ledergruppen

Mr. og Mr. ESCO

”Pas på, ellers kommer Mr. og Mr. ESCO” bliver der sagt i spøg på Egebækskolen når lærere eller elever har glemt at slukke lyset.

Det fortalte Skoleleder Tine Theker Stryhner i leder-workshoppen. ESCO er blevet kendt og indarbejdet i det daglige sprog på skolen. En af grundene til det er, at skolens tekniske serviceleder Martin Tingrupp-Møller (den ene Mr. ESCO) hver fredag går en ESCO-runde med to af skolens elever. En anden forklaring er, at Martin, sammen med skolelæreren Frederik Kyllesbech (Mr. ESCO nummer to), har lagt et stort arbejde i at tale om ESCO og adfærd i forhold til energiforbrug. Sammen har Mr. ESCO og Mr. ESCO også stået for at gennemføre en lokal ESCO konkurrence. Eleverne på Egebækskolen konkurrerede om, hvem der var bedst til at lukke og slukke efter sig.

De kommende måneder 

Administrationschef Jesper Wass Hansen afrundede dagen med at fortælle om aktiviteter i de kommende måneder.

-       Opfølgning på kurset for det Tekniske servicepersonale 1. og 8. oktober

-       Brugerundersøgelsen gennemføres i ugerne 39, 40 og 41 samt 43, 44 og 45

-       Skolebesøg til de skoler der gerne vil have mere fokus på handleplaner finder sted i uge 46.

-       Konkurrence – Fortæl og vind. Vinderen offentliggøres 11. december

-       Opfølgning på ESCO-event 7. februar

På opfølgningseventen i februar, vil der blive lejlighed til at samle op på de mange ting som blev diskuteret på eventen, og så bliver det spændende at høre mere om de erfaringer de tre medarbejdergrupper har gjort sig med OMEGA systemet.

Skriv til os med spørgsmål og idéer!

Bente Andersen Ledet opfordrede kraftigt til, at skrive til ESCO med spørgsmål, inspiration og gode idéer. I finder Kontaktoplysninger her