Den årlige brugerundersøgelse er stoppet.
Læs hvorfor i nyhedsbrevet fra marts 2013Resultater 2012

Resultaterne fra årets brugerundersøgelse er samlet i to rapporter. Resultater 2012 indeholder en teknisk og statistisk oversigt over besvarelserne, mens Fritekstrapporten samler op på elevernes åbne besvarelser.

Formål
Med brugerundersøgelsen får Projektgruppen mulighed for at følge et udsnit af eleverne gennem resten af deres skoletid. Vi forventer at se en udvikling samt registrere behov og indsatsområder i projektet.

Spørgeskema
Der er tale om et online skema som både indeholder konkrete spørgsmål og muligheden for fritekstsvar. Det betyder at vi både får konkrete data til bearbejdning, men også elevernes egen italesættelse af emnerne strøm, varme og vand. Besvarelsen tager ca. 20 minutter. 

Kalender

Spørgeskemaerne bliver udfyldt i ugerne 39, 40 og 41 samt 43, 44 og 45.

Den første undersøgelse
I 2011 udfyldte 5., 6. og 7. klasserne spørgeskemaet for første gang. I alt svarede 1348 elever. Vi holder fast i denne elevgruppe, og beder dem udfylde skemaet en gang om året, mens ESCO projektet er i gang. 

Formålet med første undersøgelse var
1) at få en reference for fremtidige undersøgelser.
2) at skabe forventninger og engagement, specielt med fritekst svarene

Første års resultat har derfor heller ikke noget sammenligningsgrundlag og/eller afspejler en udvikling. 

Resultat
Tallene siger i det store hele at alle, piger/drenge, klassetrin og skoler ligger stort set ens. Det giver et godt udgangspunkt for fremtidige målinger.

Den største spredning fandt vi i holdning fordelt på skole og køn samt viden; en spredning, som afgjort var statistisk signifikant, mens adfærdsdelen ikke svingede ret meget.