Energikonkurrencen for 2012 - Skolerne knækker energikurven

Energiåret 2012 er gjort op og tre vinderskoler er fundet. Formanden for Børne- og skoleudvalget Daniel E. Hansen overrakte flotte præmiechecks til de tre skoler, der havde sparet mest på energien i 2012.

-      1. præmien på 25.000 kroner fik Vedbæk Skole.

-      2. præmien på 15.000 kroner modtog Høsterkøb Skole

-      3. præmien på 10.000 kroner gik til Skovlyskolen

Præmierne blev overrakt med følgende begrundelser:

1. Vedbæk Skole har 2012 opnået en besparelse på el 28 %, varme på 36 % og vand på 21 %, hvilket er 20 % point over det forventede. Skolen udvist et imponerende engagement for ESCO projektet. Alle på skolen - teknisk personale, ledelse, lærere og elever har investeret både tid og kræfter i projektet. Vedbæk Skole er et godt eksempel på at de store resultater kommer når hele skolen arbejder sammen.


Pai Klitholm - Teknisk Serviceleder og Toni Besjakov - Skoleleder fra Vedbæk Skole. Foto: Christina Guldbrandt 

2. Høsterkøb Skole har i 2012 opnået en besparelse på el 31 %, varme på 0 % og vand på 40 %, hvilket er 18 % point over det forventede.

"Høsterkøb Skole har allerede, med et grønt flag, fået anerkendelse for miljøvenlig indsats, og har således allerede inden ESCO projektet fokuseret på at agere klimavenligt. Høsterkøb Skoles energibesparelse skyldes et stort engagement fra alle skolens medarbejdere og ikke mindst skolens elever." Forklarede Daniel E. Hansen


2. præmie Høsterkøb Skole                 3 flotte præmiechecks blev uddelt 

3. I 2012 har Skovlyskolen opnået en besparelse på el 29 %, varme på 17 % og vand på 28 %, hvilket er 15 % point over det forventede.

"Skolen har stået for årets bedste slutspurt. I sidste halvdel af 2012 har Skovlyskolen virkelig sparet på energien. En stor del af denne besparelse skyldes en flot indsats fra skolens tekniske serviceleder, som har fået rigtig godt styr på det nye CTS anlæg." fortalte Daniel E. Hansen